Steenmarterstrijd voor de Groninger rechtbank

Een steenmarter © Rienk Fokkema
Hoeveel steenmarters zijn er eigenlijk in Fryslân? En is het tot nu toe niet 'dweilen met de kraan open' als het gaat om het resultaat van de weidevogelbescherming de afgelopen dertig jaar? Het zijn zomaar twee vragen die donderdag in een rechtszaal in Groningen voorbijkwamen.
De provincie probeerde daar een verbod op het vangen en doden van steenmarters van tafel te krijgen. Animal Rights, de Marterstichting en Fauna4Life hebben het vangstverbod door de rechter toegewezen gekregen.
Dat is uit voorzorg. Zo moet worden voorkomen dat er 'te veel' steenmarters gedood worden zo lang hun bezwaren niet inhoudelijk behandeld zijn door de provinciale commissie beroep en bezwaar.
De provincie heeft voor vier jaar een ontheffing gegeven om bijna 430 steenmarters dood te maken, omdat ze weidevogelnesten plunderen. Maar de drie dierenrechtenorganisaties vinden dat de provincie daarbij geen goed zicht heeft op wat dat betekent voor het in stand houden van die soort in Fryslân. Want ook steenmarters zijn beschermd.

Leefomgeving

Advocaat Petra de Boer van de dierenorganisaties stelt dat de provincie bovendien niet aan zijn eigen eisen voldoet als het gaat om het verbeteren van de leefomgeving van de weidevogels.
Pas als dat goed geregeld is, kun je achter de steenmarters aan. In een aantal gebieden is er bijvoorbeeld niet of niet genoeg kruidenrijk grasland of zijn de gebieden eigenlijk te klein.
In stienmurd © Rienk Fokkema
Volgens de provincie kun je daar wel gemotiveerd van afwijken. Op een vraag van de rechter hoeveel macht de provincie eigenlijk heeft om een betere leefomgeving voor weidevogels te eisen van landeigenaren, volgde een antwoord dat wel duidelijk maakte dat de provincie daar wettelijk gezien maar heel beperkt iets aan kan doen:
Er is wel een verordening waarmee eerder is geprobeerd de zorgplicht van boeren voor weidevogels te verstrengen, maar die heeft het niet gehaald. In plaats daarvan probeert de provincie met subsidies waaraan voorwaarden zijn verbonden en veel overleg met belanghebbenden tot die betere leefomgeving te komen.

"Ik slaap hier slecht door"

En die samenwerking wordt ernstig verstoord als de provinciale ontheffing voor het doden van steenmarters juridisch onderuit wordt gehaald, zo denkt Robert de Vries van de Faunabeheereenheid Friesland. Die is mede verantwoordelijk voor het vangen en doden van de dieren. De Vries: "Ik slaap hier slecht door momenteel." De rechter doet binnenkort uitspraak.