Ooststellingwerf wil boeren psychosociale hulp aanbieden

Een boerenprotest © ANP Foto
Boeren in Ooststellingwerf moeten voortaan psychosociale hulp van een agrarische coach kunnen krijgen. Het college wil daar de komende drie jaar 60.000 euro in het jaar voor uittrekken.
Binnen het budget van de WMO is daar volgens het college ruimte voor, zo melden ze aan de gemeenteraad. Dinsdag wordt er in een commissievergadering over gesproken.

Onderzoek

De gemeenteraad heeft op 8 november in een motie gevraagd om te onderzoeken in hoeverre boeren psychosociale hulp nodig hebben, bijvoorbeeld naar aanleiding van alle commotie over de mogelijke gevolgen van de stikstofcrisis.
De gemeenteraad heeft op 8 november in een motie onder meer boeren en hun partners, dierenartsen, huisartsen, landbouworganisatie LTO en de provincie.

Bekend in de sector

Er is duidelijk geworden dat boeren niet of amper aankloppen bij reguliere zorg als een gebiedsteam of de huisarts. Dat heeft volgens de onderzoekers onder meer te maken met de onbekendheid, dat ze niet gewend zijn om hulp te vragen, dat ze 'gewoon' doorgaan zonder erover te praten en behoefte hebben aan een gesprekspartner die weet waar de boer mee te maken heeft.
Daarom wil het college dat de boeren die dat willen hulp krijgen van een professioneel coach, die ook bekend is binnen de agrarische sector. "Deze kan dienen als vertrouwenspersoon en ingezet worden voor één gesprek, een doorverwijzing naar het gebiedsteam of zelf een ondersteuningstraject aanbieden", schrijft het college.