Klaas Fokkinga ziet drie stoplichten op oranje voor Holwerd aan Zee

De belangstelling voor de statencommissie in Holwerd was groot © Omrop Fryslân
Het college van Gedeputeerde Staten heeft geen draai gemaakt, maar alleen geconstateerd dat er 'wel drie stoplichten' op oranje staan als het gaat om de realisatie van Holwerd aan Zee. Dat zei gedeputeerde Klaas Fokkinga woensdagavond in Holwerd als verklaring voor het 'negatieve advies' dat het college over het project gaf op 17 januari.
Dat negatieve advies overrompelde de Holwerders nogal, want de stuurgroep Holwerd aan Zee, waar Fokkinga zelf voorzitter van is, was in november 2022 nog positief over de kansen voor het plan. Daarin moet Holwerd, met een doorbraak van de zeedijk, via een zout meer weer met de zee worden verbonden. Vanwege de sterke reacties op het negatieve advies namen de staten het besluit om de commissievergadering over Holwerd aan Zee in de Holwerder theaterzaal te organiseren.

200 Holwerders aanwezig

Meer dan 200 Holwerders kwamen op de bijeenkomst af en er waren ook verschillende insprekers. Daar waren ook verschillende boeren bij. Melkveehouder Frans Antonides wilde het beeld rechtzetten dat boeren tegen Holwerd-aan-Zee zouden zijn.
"Als de gemeenschap er beter van wordt, dan moeten de agrariërs er ook beter van worden", zegt Antonides. "Dat kan worden geregeld door gebiedsontwikkeling, een soort ruilverkaveling. Als dat allemaal doorgaat, staan we er positief in."

Zout water

De boeren maakten zich wel zorgen over mogelijk negatieve effecten van het zoute water. Maandag zijn de boeren bijgepraat door de mannen van Holwerd aan Zee.
De zorgen over het zoute water werden daarbij weggenomen. "Het probleem van de verzilting van de grond speelt langs de hele waddenkust. Als we dat hier kunnen regelen door dit project, dan is dat een groot voordeel."
Uit naam van boerenorganisatie LTO legde Tineke de Vries uit waarom de landbouworganisatie uit het project is gestapt. De Vries maakt zich vooral zorgen over het mogelijk aanwijzen van de nieuwe zoute meer bij Holwerd als nieuwe natuur en Natura 2000-gebied." Als dat gebeurt, heeft het negatieve effecten voor de recreatie, voor het dorp en zeker voor de boeren", zegt De Vries.
Ik heb altijd geleerd, bij twijfel niet inhalen.
Gedeputeerde Klaas Fokkinga vindt dat er drie stoplichten op oranje staan voor Holwerd aan Zee
De zorgen van Fokkinga zitten onder andere bij de financiering van het project. Op dit moment zou nog maar de helft van de aanlegkosten toegezegd zijn. Bovendien is er ook onduidelijkheid over de beheerskosten van de vaargeul en het regelwerk op de lange termijn. Daarnaast heeft het college zorgen over het draagvlak en het economische effect van de natuurvariant van Holwerd aan Zee.
"Dat zijn op zijn minst drie oranje stoplichten en ik heb altijd geleerd; bij twijfel niet inhalen", zegt Fokkinga daarover. De gedeputeerde voegde eraan toe dat het uiteindelijk aan de Staten is om een beslissing te nemen in de vergadering van 22 februari.

'Politiek op zijn mooist'

Of er dan nog een meerderheid is voor Holwerd aan Zee hangt onder andere af van de statenfracties van het CDA en de ChristenUnie. Beide partijen hebben hun standpunt nog niet bepaald. "Ik vind het wel indrukwekkend om zo'n commissievergadering in Holwerd zelf te houden", zegt Aalberts. "Dat geeft ons als politici een beeld van hoe dit leeft in het dorp."
Bij het onderwerp Holwerd aan Zee komen volgens Alberts veel belangrijke thema's bij elkaar. "Het gaat over landbouw, over wonen, over natuur, over het perspectief van dit gebied. Dit is eigenlijk politiek op zijn mooist."