DINGtiid: 'Fries van peuter tot promovendus, voorschools onderwijs moet beter'

Vier op de tien kinderen hebben geen toegang tot Friestalige kinderopvang © DINGtiid
De Friese taal kan een betere plek krijgen in peuterspeelzalen en kinderopvang als het Rijk, de provincie Fryslân en gemeenten meer leiderschap tonen. Dat zegt het adviesorgaan DINGtiid.
Ongeveer vier op de tien kinderen hebben geen toegang tot Friestalige kinderopvang. Het aanbod van de Friese taal in de voorschoolse periode is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 4 jaar.
Hoe eerder het kind Fries meekrijgt, hoe sterker de taalontwikkeling. Te weinig Fries kan ertoe leiden dat kinderen die het Fries wel van huis uit meekrijgen, toch hun thuistaal verliezen.

Van peuter tot promovendus

Zowel de Provincie Fryslân, het Rijk als de Raad van Europa onderstrepen het belang dat alle niveaus van onderwijs - ook voorschools onderwijs - het Fries moeten beschermen en bevorderen. Er moet er een zogenaamde 'doorgaande leerlijn' komen: van peuter tot promovendus zou het Fries moeten worden aangeboden.
De voorschoolse periode is een kwetsbare schakel. Op peuterspeelzalen en kinderopvang is het wettelijk niet verplicht om Fries aan te bieden. Dat is in het primair en het voortgezet onderwijs wel het geval.

Behoefte aan draagvlak en leiderschap

Gesprekken met partijen in het veld bevestigen eerdere constateringen en aanbevelingen van de Raad van Europa en het Rijk: de doorgaande leerlijn Fries moet bevorderd worden door het Fries in het voorschools onderwijs te bevorderen, zo schrijft DINGtiid. Er bestaat echter geen draagvlak voor een wettelijke verplichting daartoe.
In het verlengde van eerdere adviezen van de Raad van Europa en het Rijk, adviseert DINGtiid daarom de komende jaren de voorschoolse fase in de doorgaande leerlijn tot prioriteit te maken en beslissend leiderschap te tonen.
Het adviesorgaan geeft daartoe een aantal aanbevelingen. Zo moeten de provincie en de gemeenten onder andere Fries op voorschoolse locaties stimuleren. Verder zou Fries een vaste plek moeten krijgen in de opleiding voor pedagogisch medewerker.