Grote enquête moet ophelderen of Friese huurders de rekening nog kunnen betalen

Wat is de financiële draagkracht van de Friese huurders? © ANP
Een grote, provinciale enquête moet duidelijk maken hoe het financieel gaat met de Friese huurders. Kunnen zij hun rekeningen nog betalen, daar draait het om. Duizenden Friezen hebben inmiddels een e-mail gekregen.
Alle Friese huurdersorganisaties en woningcorporaties werken aan het onderzoek mee om een beeld te krijgen van de financiële situatie van huurders. Ook de grote partijen, zoals Accolade, Elkien en WoonFriesland. De eerste resultaten van het onderzoek worden voor de zomer nog verwacht.
Er zijn veel cijfers bekend, bijvoorbeeld over de huurprijzen en eventuele schulden van mensen. Maar met de huidige energieprijzen ontbreken er ook nog een paar schakels om een volledig beeld te krijgen. Om dit beeld wel compleet te maken wordt er nu een groot onderzoek opgezet.
De vragenlijst is voor huurders van sociale huurwoningen en de enquête is opgezet door onderzoeksbureau RIGO, dat meer onderzoek doet naar woonlasten. RIGO steunt corporaties en gemeentes bij het opstellen van beleid over woonlasten, ook als het gaat om huurprijsregulering en huurtoeslag. Het wil inzicht hebben in het aantal huishoudens dat betaalrisico's loopt en in wie juist relatief goedkoop woont.
Er zijn vragen over het huishouden en de woonsituatie, maar ook over wat huurders betalen aan huur, energie en vervoer. Zij kunnen anoniem aangeven hoe ze omgaan met veranderende kosten, want dat daar sprake van is in tijden van inflatie en hoge energieprijzen, dat is wel duidelijk.

Een op de tien in financiële problemen

Volgens Frans de Bruin van Huurdersvereniging Sneek is er op dit moment nog te weinig inzicht in de financiële draagkracht van huurders. "We weten niet wat de energielasten van de huurders zijn. Door dat te onderzoeken en te combineren met andere data willen we een duidelijk beeld krijgen."
De huurdersvereniging komt op voor de belangen van de herders. "We krijgen overal signalen uit allerlei rapporten waaruit blijkt dat ongeveer één op de tien huurders in de problemen is en moeite heeft om de huur te betalen. Dat willen we goed in beeld brengen, om te kijken of we gepaste maatregelen kunnen treffen om die financiële lasten te verminderen."
Frans de Bruin van Huurdersvereniging Sneek
De Bruin verwacht ook dat het in Fryslân gaat om zo'n tien tot vijftien procent in de financiële problemen.

Nu ook huurdersorganisatie betrokken

Het is niet het eerste onderzoek, zo is er in 2015 ook al onderzoek gedaan door corporaties. "Maar dat leverde wat ongenoegen op, omdat de insteek van het onderzoek naar onze beleving niet helemaal zuiver was. Het was een onderzoek dat er meer op gericht was om te kijken of er nog financiële ruimte was om de huren te verhogen. Dat willen we te allen tijde voorkomen", zegt De Bruin.
De Bruin hoopt met de resultaten wat steviger in z'n schoenen te staan in gesprekken met corporaties en gemeentes.

Accolade heroverweegt mogelijk huurprijzen

Directeur-bestuurder Elze Klinkhammer van Accolade merkt tot nu toe niet dat er meer mensen zijn die hun huur niet meer kunnen betalen. Dat verbaast haar. "We hadden verwacht dat er al meer mensen zich hadden gemeld bij ons met betalingsproblemen. Dat blijkt tot nu toe niet zo te zijn", zegt Klinkhammer.
"Dan denken wij: dan moet er dus op een andere manier ergens worden ingeleverd. Blijkbaar betalen de mensen de huur nog wel, maar het kan eigenlijk niet zo zijn dat mensen het makkelijk rond kunnen krijgen", zegt Klinkhammer.
Als dat inderdaad blijkt uit de enquête, wil Accolade mogelijk de huurprijzen heroverwegen. "Dan moeten wij als woningcorporatie ons daar wel over buigen. Wat betekent dat voor onze huurprijzen? En dit is voor ons ook heel belangrijk om te weten. Wij willen zorgen dat er genoeg huurwoningen zijn, dat ze verduurzaamd zijn, maar ook dat ze betaalbaar blijven", zegt Klinkhammer.
De enquête is tot en met 20 februari in te vullen. De resultaten worden een tot twee maanden later verwacht.