Doden steenmarter verboden, provincie moet stoppen met ontheffingen

Steenmarter © Wikimedia Commons
Het vangen en doden van steenmarters is voorlopig stilgelegd. De rechter heeft daar een stokje voor gestoken.
Aanstaande donderdag dient bij de rechter een zaak over steenmarters. Deze is aangespannen door de Marterstichting, Fauna4Life en stichting Animal Rights. Zij zijn tegen het vangen en doden van de steenmarter.
Diezelfde rechter bij wie de zaak dient, verbiedt het doden nu al, omdat het 'onherroepelijk' is.
De provincie heeft tot nu toe een ontheffing verleend aan de Faunabeheerseenheid om tot en met juni ruim vierhonderd steenmarters te doden.
Het vangen en doden van steenmarters is voorlopig stilgelegd
De Marterstichting is een van de drie organisaties die de zaak heeft aangespannen. Het probleem waar het werkelijk om gaat, is niet de teloorgang van de weidevogelstand, maar de wijze van boeren, zegt Edo van Uchelen van de stichting.
In het boerenland liggen stukken land waar boeren hun best doen voor de weidevogels. Deze kleine gebiedjes omschrijft Van Uchelen als 'voederbakken'. Steenmarters betreden dat gebied en stelen de eieren. Vogels leggen wel weer opnieuw eieren, maar het probleem zit hem in de kuikenfase, want er is te weinig veilig leefgebied voor jonge vogels.
Van Uchelen is voor grote gebieden waar vogels veilig kunnen leven, het liefste met water eromheen, want steenmarters hebben een hekel aan water. Dan hoeft de steenmarter niet afgeschoten te worden, zo zegt hij. Er zou onvoldoende zijn gekeken naar alternatieven voor het doden, bijvoorbeeld schrikdraad of onderwaterdammen.

BFVW: meer eieren en meer jonge vogeltjes

De Bond Friese VogelWachten ziet wel degelijk een negatieve uitwerking op lange termijn als het doden van steenmarters helemaal wordt verboden, in het geval dat de provinciale ontheffingen er definitief af gaat.
Meer eieren kan de vogelstand echt wel vooruit helpen, is waarnemend BFVW-voorzitter Henk Minkes van mening. "Uit onderzoek over een periode van vijf jaar blijkt dat het doden van steenmarters tot 28 procent meer eieren leidt en dat er dus ook 28 procent meer kans is dat kuikentjes uitgroeien tot volwassen vogels."
Vijftig jaar geleden waren er geen steenmarters op deze schaal. Minkes vindt het grote gebied van 2000 vierkante meter met sloten eromheen op korte termijn niet reëel. "Vroeger loste de boer het zelf op met de buks op de trekker."
De negatieve uitwerking zal ook gelden voor mensen die zich inzetten voor de bescherming van weidevogels. De BFVW is voor gebieden waar kuikens veilig groot kunnen worden, maar tegen het afschaffen van de provinciale ontheffing waardoor de Faunabeheerseenheid ongeveer 400 steenmarters mag doden.