Staten boos: Douwstra 'respectloos' bij verdelen Windpark Fryslân-miljoenen

Boze fractievoorzitters halen tijdens de schorsing verhaal bij CDA-gedeputeerde Friso Douwstra © Omrop Fryslân
CDA-gedeputeerde Friso Douwstra kreeg woensdag felle kritiek in Provinciale Staten. Bij het verdelen van de winst van Windpark Fryslân zou Douwstra voor de muziek uitlopen en respectloos met de Staten omgaan, zo was het verwijt.
Op verzoek van fractievoorzitter Charda Kuipers van GroenLinks werd de discussie over de winst van Windpark Fryslân direct geschorst. Kuipers noemde het 'respectloos' dat Gedeputeerde Staten dinsdag nog een toelichting naar de Staten stuurde over de besteding van de Windpark Fryslân-gelden.

"Met het snot voor de ogen doorgewerkt"

Douwstra zei na afloop van de discussie zelf dat hij 'zijn stinkende best' heeft gedaan om de gevraagde informatie op tijd naar Provinciale Staten te sturen. "De tijd was krap, maar er is met snot voor de ogen doorgewerkt." Douwstra voegde eraan toe dat hij de Staten bij de commissievergadering op 11 januari gewaarschuwd had dat het lastig zou worden om de gevraagde informatie nog voor de vergadering te leveren. "Maar we hebben ons best gedaan."
Volgens hem is het beslist niet zijn intentie geweest om op de muziek vooruit te lopen. "Wij hopen juist dat onze informatie de Staten helpt om een goed besluit te nemen. Hoe sneller een besluit valt, hoe sneller we dat ook kunnen uitvoeren. Het gaat erom, dat we met de winst van het windpark de gemeenschap helpen bij het probleem met de energie-armoede."

Al eerder een mededeling op de CDA-website?

Douwstra deed nog voordat hij de Staten informeerde een mededeling over zijn voorstel op de website van CDA-Fryslân. Het betreffende artikel is geschreven door de CDA-Statenfractie, In het verhaal wordt een die Douwstra tijdens de commissievergadering deed geciteerd. Van een eerdere mededeling is dan ook geen sprake, zo laat de gedeputeerde weten.
Nog tijdens de schorsing vroegen boze fractievoorzitters Douwstra om opheldering. Douwstra vindt zelf dat er niet zo veel is misgegaan. Hij wilde alleen vragen en suggesties die hij van politieke partijen kreeg, verwerken in een aanvullend stuk, zo laat hij weten.
De provincie Fryslân is aandeelhouder van het grote windpark in het IJsselmeer. Door de hoge energieprijzen levert het Friese aandeel veel meer geld op dan verwacht. In 2022 heeft Windpark Fryslân de provincie 17 miljoen euro uitgekeerd, maar liefst 11 miljoen meer dan verwacht.
De Friese politiek heeft verschillende ideeën over het inzetten van dat geld. Het CDA denkt in de eerste plaats aan het duurzaam maken van dorpshuizen en musea. Dat kan voor de meeste dorpshuizen en musea met een investering van 25.000 euro, volgens het voorstel. Ook ligt er een voorstel om het MKB te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf.

Mensen met een kleine portemonnee helpen

SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en CDA kwamen met een plan om huizenbezitters met een smalle beurs te helpen om hun huis duurzaam te maken. Mensen die niet meer verdienen dan 130 procent van het sociaal minimum kunnen maximaal 2.500 euro krijgen voor het isoleren van hun woning. Ook voor dit doel willen de Staten 5 miljoen euro uittrekken.
Het was voor Statenlid Hanneke Goede een verrassing om dit plan weer terug te vinden in het stuk dat Gedeputeerde Staten op de dag voor de bijeenkomst naar de Staten stuurde. "Ik voel me behoorlijk overvallen", zegt Goede over de gang van zaken.

Statenverkiezingen

De onrust kan niet los worden gezien van de Statenverkiezingen van 15 maart. Verschillende partijen willen zich profileren met eigen plannen om mensen en maatschappelijke instanties met energie-armoede te helpen.
Gedeputeerde en CDA-fractievoorzitter Friso Douwstra had zich beter wat terughoudender op kunnen stellen, vinden sommige Statenleden, want de bevoegdheid over het besteden van provinciaal geld ligt bij Provinciale Staten. Een nieuw stuk een dag voor de vergadering naar Provinciale Staten sturen, vinden ze bovendien veel te laat.
SP-fractievoorzitter Hanneke Goede