Minister Adema weer door het stof: 'Had de Kamer beter moeten informeren'

Minister Piet Adema © ANP Foto
Landbouwminister Piet Adema erkent dat hij de Tweede Kamer beter op de hoogte had moeten houden van de gang van zaken rondom de strengere mestregels waar Nederland van de Europese Commissie aan moet voldoen.
Hij had een "aanvullend signaal" moeten geven over de zorgen die daarover leefden in Brussel, vindt hij achteraf. Dat hij dat naliet, zegt hij te betreuren.

Voorwaarden

De Europese Commissie zette in september definitief een streep door de uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren jarenlang meer dierlijke mest uit mochten rijden dan hun collega's in andere EU-lidstaten.
De zogenaamde derogatie verdwijnt niet ineens maar wordt langzaamaan afgebouwd, maar dan moet Nederland wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Adema wuifde bezwaren eerder nog weg

Adema besloot echter niet alle regels die Brussel eiste meteen in te voeren, mede omdat de Tweede Kamer hem vroeg boeren dit jaar nog te ontzien. Bij een Kamerdebat op 20 december wuifde Adema bezwaren daartegen van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot nog weg.
Hij zei met de Europese Commissie in gesprek te zijn en dat er "op zich wat ons betreft op dit moment geen reden tot grote zorg" was.

Brief

Op dat moment lag op zijn departement echter al een brief waar de Europese Commissie zich hardop in afvroeg of uitstel van sommige maatregels wel in lijn was met de afspraken.
Het dagelijks bestuur van de EU waarschuwde daarin dat de derogatie niet langer kon gelden als Nederland de gevraagde maatregels niet al per 1 januari in zou laten gaan.
Minister Adema op een bijeenkomst van Agractie © ANP Foto
Adema kreeg deze brief naar eigen zeggen pas na het debat onder ogen. Hij is daarop gaan onderzoeken welke versnelling mogelijk was om toch de derogatie te kunnen behouden, maar deelde dit niet met de Tweede Kamer.
Afgelopen vrijdag maakte hij bekend dat boeren toch al op 1 maart maatregels moeten nemen om mestvervuiling van sloten en vaarten tegen te gaan.

'Minister hoeft niet op te stappen'

Als het aan boerenorganisatie Agractie ligt, hoeft minister Adema niet op te stappen vanwege de onrust die is ontstaan over de mestregels. "Voor ons is dat niet nodig", zegt voorman Bart Kemp.
Adema, die in oktober in deze functie begon, is eindverantwoordelijk, maar Agractie meent dat zijn voorgangers Carola Schouten en Henk Staghouwer eerder in actie hadden moeten komen. "Je loopt dan al zwaar achter de feiten aan."
De minister moet zich woensdagmiddag verantwoorden in de Tweede Kamer over de mestregels.