90 jaar geleden voor het eerst auto's over de Afsluitdijk, die toen nog een tolweg was

Een auto op de Afsluitdijk in het verleden © De Afsluitdijk
Het is exact 90 jaar geleden dat voor het eerst verkeer over de Afsluitdijk werd gelaten. De weg zou pas op 25 september 1933 volledig worden opengesteld. Maar tot die tijd werd autoverkeer wel beperkt toegelaten.
De rijweg bestond nog uit betonplaten en had maar één rijstrook voor iedere richting. Ook moest er nog tol worden betaald, dat naar het Nationaal Crisis Comité ging. Dat was opgericht voor de slachtoffers van de economische crisis in Europa. Toen de rijweg in september officieel opende, was er zo'n 100.000 gulden mee opgehaald.
Het eerste verkeer mocht alleen 'tusschen zonsopgang en zonsondergang' over de rijweg, zo liet de directeur-generaal er Zuiderzeewerken weten, 'doe niet langer dan van 7-19 uur.'
"Toegelaten worden voetgangers, rijwielen en motorrijwielen, voertuigen en motorrijtuigen zonder aanhangwagens met geen grooter wieldruk fan 1200 k.g. en met niet meer dan twee assen", zo liet het Leeuwarder Nieuwsblad twee dagen van te voren weten.
De betonplaten op de rijweg © De Afsluitdijk
"Gewaarschuwd wordt tegen de aanwezigheid van zachte bermen langs de verharding en tegen plaatselijke gladheid van den weg, door de aanwezigheid van morsgrond tengevolge van nog in uitvoering zijnde grondwerken", stond ook in de bladen.