Einde aan gas- en zoutwinning op Waddenzee, beleid op Noordzee juist versoepeld

Gaswinning op de Waddenzee © Shutterstock.com (Erik Koole Photography)
De overheid geeft geen nieuwe vergunningen meer af voor gas- en zoutwinning onder de Waddenzee. Ook komen er geen vergunningen meer voor het zoeken naar gaswinningsgebieden op land.
De besluiten betekenen dat onder andere de NAM geen toestemming meer krijgt om te onderzoeken waar onder de grond gas zit.
Het kabinet heeft besloten dat er nog wel winningsvergunningen afgegeven kunnen worden. Dat gebeurt in gevallen waarin al een 'opsporingsvergunning' is gegeven en al bekend is waar en hoe het gas uit de grond kan worden gehaald.
Het is de bedoeling dat omwonenden meer worden betrokken bij nieuwe gaswinningsprojecten. Zij moeten een betere indruk krijgen van wat de winning voor hun omgeving betekent. Bovendien moeten ze op de een of andere manier meedelen in de opbrengst. Dat kan in de vorm van financiële bijdragen aan de omgeving, of via verwarming van hun huizen.

Ternaard

Volgens het regeerakkoord wordt alleen de procedure voor het gasveld bij Ternaard nog afgemaakt. Bestaande gaswinning moet daar op zijn laatst in 2035 klaar zijn.
Op de Waddenzee dus geen nieuwe vergunningen meer, op de Noordzee wel. Daar wordt juist ingezet op het sneller uitgeven van vergunningen voor kleine gasvelden.
Wanneer er een einde komt aan de bestaande zoutwinning in de Waddenzee is niet helemaal duidelijk. Staatssecretaris Vijlbrief schrijft in een kamerbrief:
"De huidige (gas, red.) winningsplannen hebben een doorlooptijd tot eind 2035, zodat uiterlijk in 2035 er ook een einde komt aan de huidige productie in het Waddengebied. In het coalitieakkoord wordt alleen gesproken over gaswinning. Het kabinet vindt dat deze maatregelen ook van toepassing dienen te zijn op zoutwinning onder de Waddenzee omdat de effecten van zoutwinning (met name bodemdaling) vergelijkbaar zijn met gaswinning."
De bestaande zoutwinningsvergunning loopt echter tot 2052 en het is niet duidelijk of die vergunning doorloopt of in 2035 wordt opgeschort.
Op de Waddenzee dus geen nieuwe vergunningen meer, op de Noordzee wel. Daar wordt juist ingezet op het sneller uitgeven van vergunningen voor kleine gasvelden.