Opvang vluchtelingen aan Troelstraweg in Leeuwarden lijkt door te gaan

Eerdere vestiging Tuin! aan de Kamperweg in Leeuwarden © Google Street View
Ondanks bezwaren van omwonenden, lijkt een meerderheid in de gemeenteraad voor een Regionale Opvanglocatie (ROL) te zijn aan de Troelstraweg in Leeuwarden. Dat bleek woensdagavond tijdens een debat over het toekomstige asielzoekerscentrum op de locatie waar eerder Tuin! gevestigd was.
Onder meer PvdA, GroenLinks, Gemeentebelangen, CDA staan achter de plannen van het college. Al was het wel een worsteling, zei Wieke Goudzwaard van het CDA. "We hebben de hartenkreten uit de buurt gehoord, maar hebben ook oog voor mensen die toevlucht bij ons zoeken."
Wat Mirka Antolovic van de PvdA betreft is de urgentie van de asielcrisis te hoog om tegen een ROL te stemmen. "Daarom kunnen we deze locatie, ondanks bezwaren van omwonenden, niet opzij schuiven."
U houdt de buurt compleet voor de gek.
Otto van der Galiën
De voorstemmers kregen kritiek van onder meer FNP en Lijst058. Zo vindt Otto van der Galiën van Lijst058 dat omwonenden niet gehoord worden en niet mee lijken te tellen. "U houdt de buurt compleet voor de gek", zei de fractievoorzitter.
Omwonenden hebben herhaaldelijk aangegeven een ROL niet te zien zitten, vanwege overlast en verkeersonveiligheid.

D66 wil minder woningen

D66 wil hen onder meer tegemoet komen met een motie waarin staat dat er 27 woningen minder worden gebouwd dan gepland. Dan zou het nog gaan om 45 woningen voor 450 vluchtelingen.
Wat wethouder Nathalie Kramers betreft gaat het college onderzoeken of dit een optie is. Wel benadrukt ze dat het gaat om permanente huizen die in ieder geval tien jaar lang zijn bedoeld voor vluchtelingen.

Definitief besluit

Volgende week woensdag neemt de raad een definitief besluit over de komst van ROL aan de Troelstraweg. Volgens wethouder Nathalie Kramers duurt dan alsnog een tijd voordat de opvang er daadwerkelijk is, maar wil ze wel alvast aan de slag met de aanpak van de verkeersveiligheid in het gebied.