Nieuwe tegenslag: Gedeputeerde Staten geeft negatief advies over plannen Holwerd aan Zee

Een impressie van Holwerd aan Zee © Provinsje Fryslân
De provincie Fryslân zou niet verder moeten met de huidige plannen voor Holwerd aan Zee. Dat is althans het standpunt van het college van Gedeputeerde Staten, dat dinsdagochtend werd gepresenteerd.
Volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga kan de natuurlijke variant van Holwerd aan Zee niet worden uitgewerkt. De huidige plannen zouden te veel afwijken van de oorspronkelijke plannen uit 2018.
Negatief advies plannen Holwerd aan Zee
Eind november vorig jaar gaf Fokkinga als voorzitter van de stuurgroep Holwerd aan Zee echter nog een positief advies om de plannen door te zetten. LTO Noord en Wetterskip Fryslân stapten toen wel uit het project. Ze hadden te veel twijfels wat de betaalbaarheid en haalbaarheid van het project betreft.
Voor het project Holwerd aan Zee was door de provincie Fryslân tien miljoen euro toegezegd. Wat daar nu mee gebeurt, is volgens Fokkinga niet duidelijk. "Wij hebben niet gezegd dat die tien miljoen euro nu niet meer beschikbaar is voor de regio."
Provinciale Staten hebben uiteindelijk het laatste woord over het wel of niet doorzetten van de plannen. Zij zullen daar op 22 februari over praten.
Initiatiefnemer Marco Verbeek van Holwerd aan Zee © RTV NOF
Voor Marco Verbeek kwam het als een van de initiatiefnemers als een verrassing. "Maar ik heb vertrouwen in Provinciale Staten", zo laat hij weten. "Ik gooi het maar op verkiezingsspanning, maar laten we de manier dingen wel blijven doen. Holwerd aan Zee is geen politieke speelbal."
Er wordt al ruim tien jaar aan de ideeën gewerkt. "Maar het draait niet om de vier initiatiefnemers, maar het gaat om het dorp en de regio."

Het kan niet zonder provincie

Zonder provincie is het project 'volledig kansloos', zegt Verbeek wel. "Want die gaat over vergunningen en het gebied. Dan kun je de deur sluiten en houdt Holwerd aan Zee op. Ik denk dat we goed naar het advies moeten kijken." De initiatiefnemers hebben het advies ook nog niet inhoudelijk besproken met Gedeputeerde Staten.
"De inhoud is goed onderbouwd, er zijn marktpartijen en onderzoeken, er is meer dan 45 miljoen opgehaald en er is zicht op nieuwe financieringsbronnen, er is steun van de regio", zo somt Verbeek op. "Wat is er nog meer nodig om zo'n plan uit te voeren?"
Initiatiefnemer Marco Verbeek van Holwerd aan Zee
De Statenfractie van de FNP legt zich niet neer bij het advies van Gedeputeerde Staten om niet verder te gaan met de plannen voor Holwerd aan Zee. De fractie keert zich daarmee tegen het standpunt van de eigen gedeputeerde Klaas Fokkinga.
Lijsttrekker Sijbe Knol ziet nog genoeg mogelijkheden. "We zien nog genoeg positieve aanknopingspunten voor het gebied, ook in de planvorming hoe die er nu ligt. Om daar meteen een streep door te trekken, gaat mij veel te ver."
"Wij moeten met elkaar verder en we moeten ervoor zorgen dat het geld dat voor dit project toegezegd en gereserveerd is, niet verloren gaat voor het gebied", stelt Knol. "Mensen zijn er tien jaar mee bezig geweest en als je het enthousiasme dan op deze manier je nek omdraait, dan is dat moeilijk te verkopen."