Kerkgangers Fontein Dokkum in 'hoger beroep'

De Fonteinkerk yn Dokkum © RTV NOF, Ben de Jager
Tien bezorgde leden van de PKN-gemeente Dokkum/Aalsum/Wetsens hebben een 'hoger beroep' aangetekend, over met name de financiële consequenties van de sluiting van de Dokkumer Fonteinkerk.
Sinds 1 januari is de kerk dicht, maar in de achtergrond zijn er dus nog tien bezorgde kerkgangers bezig met een procedure bij het Generaal College in Utrecht. Eerdere bezwaren bij het Classicale College in Leeuwarden, werden ongegrond verklaard. Inmiddels is het aangetekende bezwaar richting het Generale College in Utrecht gestuurd.
Het in beroep gaan heeft de leden van de PKN-gemeente veel (bedenk)tijd gekost, maar uiteindelijk zien zij 'financieel een verkeerde afslag', begaan door de kerkenraad van Dokkum, Aalsum en Wetsens. "Om die reden zijn wij uiteindelijk in beroep gegaan, in eerste plaats gaat het niet over de gebouwen of de sluiting van de Fontein", vertelt woordvoerder Klaas de Graaf van de tien kerkleden. Inhoudelijk wil de groep verder niet ingaan op hun bezwaren, omdat deze nu bij het Generale College liggen.

Uitspraak

Verderop in het jaar wordt er een uitspraak verwacht van het Generale College. Vermoedelijk is dat in maart of april van dit jaar. Tot in ieder geval die tijd blijft de kerk voor erediensten op zondag gesloten. De Fontein blijft het eerste half jaar van 2023 nog wel beschikbaar voor verhuur. Na de uitspraak van het College, wil ook de groep kerkgangers hun standpunten toelichten.
De Graaf hoopt dat de uitspraak zal leiden tot een gesprek met de Kerkenraad, wat al meerdere malen door diezelfde raad werd afgeslagen. Terwijl er ook vanuit de voorzitter van het Classicaal College als tip werd meegegeven om in gesprek te gaan. De Graaf wil dat dan ook graag.