Natuurorganisaties: ministerie moet stoppen met gedogen van garnalenvisserij

Garnalenkotters in de haven van Lauwersoog © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Vijftien natuurorganisaties roepen het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij op om te stoppen met het gedogen van de garnalenvisserij. En daar blijft het niet bij, ze ondernemen ook juridische actie: de manier waarop de visserij nu geregeld is op onder andere de Waddenzee, zou wettelijk niet zijn toegestaan.
De oude natuurwetvergunning van de garnalenvissers liep op 31 december vorig jaar af. In plaats van een nieuwe vergunning wordt de visserij negen maanden langer toegelaten. In die tijd zouden de vissers hun motoren moeten aanpassen, zodat zij aan strengere stikstofeisen kunnen voldoen.
Onder andere de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, maar ook de Friese Milieu Federatie dienen nu een handhavingsverzoek in bij datzelfde ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV).
Dat doen zij omdat deze constructie in strijd zou zijn met de bescherming van de natuur in deze Europees beschermde natuurgebieden. Zij vinden dat deze visserij beperkt moet worden. De sector heeft dat ook al eens geprobeerd, maar werd teruggefloten door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in 2004.

"Onacceptabel"

"We kunnen niet anders dan dit handhavingsverzoek indienen. Het is onacceptabel dat de overheid op deze manier omgaat met de natuur van de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de Zuidwestelijke Delta", zegt marinebioloog bij de Waddenvereniging Wouter van der Heij.
"Beschermde natuur in slechte staat moet kunnen herstellen. Dan moet je niet gaan goochelen met gedoogconstructies voor een schadelijke activiteit waarvan steeds duidelijker wordt dat het natuurherstel in de weg zit."
Zakken garnalen © Omrop Fryslân, Aise van Beets
Het gaat vooral om schade aan de onderwaternatuur in gebieden waar de natuur uit zichzelf al niet heel dynamisch is en waar langlevende soorten kunnen voorkomen. En om de schade door bijvangsten.
De garnalenvissers bestrijden dat er schade ontstaat; daar zou geen bewijs voor zijn. Dat staat ook in de onderbouwing van de vergunningsaanvraag. Bovendien gaat het hier om zogenaamd 'bestaand gebruik' waar ruimte voor moet blijven; ook in een zogenaamd Natura 2000-gebied zoals het Waddengebied.
Maar de natuurorganisaties verwijzen naar een beoordeling van die onderbouwing door de Waddenacademie waaruit blijkt dat er 'wetenschappelijke twijfel' bestaat bij de bewering dat de garnalenvisserij geen kwaad kan voor de natuur.

"Alle seinen staan op rood"

"Alle seinen staan daarmee op rood voor LNV", zegt Jorien Bakker van Natuurmonumenten. Alle betrokken partijen, inclusief natuurorganisaties, zijn uitgenodigd door het ministerie van LNV om deze week om tafel te gaan.