Uitwerking evenementenregels levert opnieuw felle discussie op in Terschellinger raad

Siart Smit van Oerol op de raadsvergadering © Omroep Zilt, Lennard Geerts
Hoe het komt met het evenementenbeleid op Terschelling is nog niet klaar. In de vastgestelde visie worden de regels strenger, waardoor verschillende partijen bang zijn dat het de nek kan omdraaien van kleine evenementen.
Na jaren van harrewaren over festivals wil Terschelling beleid maken voor evenementen. Daar wordt al vier jaar aan gewerkt, maar woensdag werd duidelijk dat de gemeente nog veel te doen heeft als het om de juiste uitwerking van het beleid gaat.
Er komt veel kijken bij het organiseren van een evenement op Terschelling. Hoe dat in de toekomst moet, was woensdag onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Die heeft een evenementenvisie vastgesteld, maar de uitwerking daarvan levert zorgen op. Desondanks is er woensdag nog niets over besloten.

Zorgen bij Oerol-directeur

"We gaan het kind met het badwater weggooien", is de samenvatting van Oerol-directeur Siart Smit. Hij is bang voor de toekomst van evenementen op het eiland.
Festival Eilân in 2019 © Omroep Zilt, Lennard Geerts
De regels worden strenger, terwijl de evenementen volgens Smit juist bijdragen aan de tradities en welvaart op het eiland. "Daar mogen we ons iets bewuster van zijn", vindt hij.
Smit pleit voor een vergunning die meerdere jaren geldig blijft. "Waarom willen we iedereen ieder jaar door het vergunningstraject laten gaan?"

Zorgen over kleine evenementen

Ook bij eilanders zijn er twijfels over het beleid. Bijvoorbeeld bij de klankbordgroep, die was opgezet om mee te praten over het beleid. Voor die groep heeft de gemeente zo'n tien eilanders geselecteerd: voor- en tegenstanders van festivals.
Walter Visser gaf uit naam van die groep aan het jammer te vinden dat van het meepraten over het beleid niet veel is gekomen. Burgemeester Caroline van de Pol zei in reactie dat het niet om nieuw beleid gaat, maar om een uitwerking van een eerder vastgestelde visie. "Er is niks nieuws onder de zon."
Bij de raadsvergadering © Omroep Zilt, Lennard Geerts
De klankbordgroep denkt echter dat er problemen komen als het beleid niet verandert. "Als dit wordt uitgevoerd zijn kleine evenementen er over twee jaar misschien niet meer."
Het krijgen van een vergunning zou lastiger en duurder worden. Een moeilijk verhaal voor evenementen die vaak op vrijwilligers draaien. Verder komen de vergunningen ook te laat, denkt Visser. "Iemand die in wil spreken heeft geen kans meer."

Ambulance en politiezorg

Een ander punt is de extra ambulance die op het eiland moet zijn als er een groot festival wordt gehouden. Daarmee moet de zorg voor de eilanders gegarandeerd worden. Maar de ambulancedienst kan dat niet toezeggen.
Hetzelfde verhaal geldt ook voor de politie, bij wie grote evenementen ook in een vroeg stadium moet worden aangevraagd. De politie heeft ook last van krapte en kan niet zomaar agenten op meerdere evenementen tegelijkertijd inzetten.
De positie van Van de Pol als burgemeester is onzeker. De raad heeft eerder het vertrouwen in haar opgezegd, omdat men het gevoel heeft niet goed en niet op tijd geïnformeerd te zijn.
Of burgemeester Van de Pol nog kan doorgaan, moet deze maand duidelijk worden. Dan wordt een onderzoeksrapport naar het handelen van het college in het openbaar behandeld.