Minister Jetten wil meer aquathermieprojecten in Fryslân

Rob Jetten, Sietske Poepjes en Evert Stellingwerf © Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie wil zich in het kabinet inzetten om meer en grotere aquathermieprojecten mogelijk te maken in Fryslân. Energie uit water halen past volgens hem heel goed in de omslag naar duurzame energie.
De minister wil vooral helpen bij het weghalen van juridische hobbels. Hij zal ook kijken wat er financieel mogelijk is om de verduurzaming een duw in de rug te geven.
Bezoek van minister Rob Jetten aan Fryslân
Jetten bracht maandag een bezoek aan de windmolen van Reduzum en aan het Swettehûs in Leeuwarden, het onderkomen van Provinciale Waterstaat, dat van energie wordt voorzien met aquathermie. Hij is onder de indruk van wat hier gebeurt.

Versoepeling van regelgeving

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is het erg belangrijk dat de regering iets doet aan de regels om verduurzaming heen. Bij de aanvraag en uitvoering van projecten lopen betrokken partijen er soms tegenaan dat regelgeving het uitrollen daarvan in de weg zit. Versoepeling van de regelgeving kan dat een stuk makkelijker maken.
Jetten zei dat het kabinet dit jaar niet alleen inzet op het realiseren van duurzame projecten. De aandacht zal ook sterk gericht zijn op het voor mensen met een kleine beurs mogelijk maken om hun huis te verduurzamen.