Foarútsjen mei Reitse: Land van Ons zet in op biologische landbouw

In de eerste week van het nieuwe jaar kijken presentator Miranda Werkman en televisiekok Reitse Spanninga met gasten vooruit naar het nieuwe jaar. In de derde aflevering praten ze met drie vertegenwoordigers van Land van Ons, een coöperatie voor boeren die op biologische manier werken.
De eerste keer dat Geert Rozema over Land van Ons las, had hij direct een goed gevoel. Dat 'ons' sprak hem aan. Hij komt uit Wijnjewoude en heeft geen opvolgers voor zijn bedrijf bij Bakkeveen. Hij verkoopt nu zijn grond aan Land van Ons en blijft er voorlopig zelf op werken. Op biologische wijze, zoals hij dat al jaren doet.
Bindert Kloosterman en Renze Roorda © Omrop Fryslân
Bindert Kloosterman van Land van Ons vertelt dat steeds meer boeren zijn coöperatie weten te vinden. Land van Ons staat voor 'extensief en regeneratief boeren', wat betekent dat het weer beter worden van de bodem zoveel mogelijk wordt overgelaten aan natuurlijke processen en dat dieren zo veel mogelijk ruimte krijgen om buiten te lopen.
Het aantal boeren dat de wens heeft om biologisch te boeren wordt elk jaar groter. Ook heeft Land van Ons een lijst van mensen die graag als boer willen werken, maar geen land hebben. Kloosterman vertelt dat alle leden evenveel hebben te zeggen. Of iemand voor een paar tientjes meedoet of voor een groter bedrag, dat maakt niets uit.
Bindert Kloosterman van Land van Ons © Omrop Fryslân
Momenteel heeft Land van Ons twintigduizend leden, maar volgens Kloosterman kan dat aantal in de toekomst makkelijk oplopen naar dertigduizend. Omdat het volgens de leden van Land van Ons met het beleid van de overheid niet opschiet, hebben ze zelf maar het initiatief genomen.
In 2019 zijn ze begonnen. In het hele land wordt landbouwgrond aangekocht. Er zijn nu drie Friese percelen van in totaal 43 hectare, dat moet in ieder geval twee keer zoveel worden. Landelijk heeft Land van Ons 200 hectare grond in bezit.
Twee derde van ons land is landbouwgrond en precies daar is volgens Land van Ons de laatste 60 jaar de biodiversiteit verloren gegaan. Om die verschraling te stoppen, is het opkopen van landbouwgrond de kortste klap. Landbouwgrond omzetten in natuurgebied is net zo goed een mogelijkheid, maar omdat we ook moeten eten, zal er altijd behoefte blijven aan landbouw. "Dan is op biologische manier werken de beste oplossing", zegt Kloosterman.
Renze Roorda is boer voor Land van Ons © Omrop Fryslân
Renze Roorda is biologisch melkveehouder in Sweagermieden en twee jaar geleden kwam hij in aanraking met Land van Ons. Eigenlijk wilde hij niet dat zijn bedrijf groter zou worden, maar het stuk land dat hij erbij heeft gekregen van Land van Ons geeft hem de ruimte om zijn Jersey-koeien langer te houden. De kalfjes worden dan niet weggebracht, maar gecastreerd en kunnen dan opgroeien in de weide.
In het winkeltje bij de boerderij wordt onder andere yoghurt en vlees verkocht. Het mooiste vindt hij dat er een eerlijk verhaal ligt en dat er veel overlegd wordt met de coöperatie. Met boerenverstand kom je een heel eind, merkt hij.
Reitse en Miranda kijken vooruit © Omrop Fryslân
Deze week elke dag om 17.19 uur kijken tv-kok Reitse Spanninga en presentator Miranda Werkman in het programma 'Foarútsjen mei Reitse' vooruit naar een nieuw jaar. Dat doen ze in hun pop-up restaurant in de Recycle Boulevard, met verschillende gasten aan tafel en in de keuken.