Deze 22 dorpen hebben vanaf vandaag een Friese naam

It plaknammeboerd fan Mitselwier © Omrop Fryslân, Geertrui Visser
22 dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân hebben vanaf nu officieel een Friese naam. Daarmee treedt een besluit van de gemeenteraad na anderhalf jaar in werking.

Het gaat om deze 22 dorpen

Nije namme Alde namme
Eanjum Anjum
Augsbuert-Lytsewâld Augsbuurt
Boarnwert Bornwird
Ie Ee
Ingwierrum Engwierum
Hantumerútbuorren Hantumeruitburen
Hantumhuzen Hantumhuizen
Holwert Holwerd
Kollumersweach Kollumerzwaag
Ljussens Lioessens
Mitselwier Metslawier
Moarre Morra
Nijewier Niawier
Easternijtsjerk Oosternijkerk
De Skâns-Oostmahorn Oostmahorn
Eastrum Oostrum
Aldwâld Oudwoude
Peazens Paesens
De Trieme Triemen
Feankleaster Veenklooster
Westergeast Westergeest
Sweagerbosk Zwagerbosch
Voor sommige dorpen geldt een uitzondering. Ealsum blijft in het Nederlands Aalsum, De Lyste Jouwer blijft Hiaure en Waaksens blijft Waaxens. Bovendien behouden Boerum (Burum), De Pomp (Kollumerpomp), Munstsjesyl (Munnekezijl) en Warfstermûne (Warfstermolen) hun eerdere officiële naam, omdat ze in het Westerkwartierse taalgebied liggen.
Veel plaatsen in Fryslân hebben twee namen: een officiële en een Friese. Zo heeft Ljouwert als officiële naam Leeuwarden en is Surhústerfean officieel Surhuisterveen.
Sommige gemeenten hebben echter bepaald dat de officiële plaatsnamen daar de Friese namen zijn. Tytsjerksteradiel is een van die gemeenten: Hurdegaryp is daar de officiële naam van het dorp dat eerst in het Nederlands Hardegarijp heette.
Ferwerderadiel was één van de gemeenten die ook officiële Friestalige plaatsnamen had. Na de fusie met Kollumerlân en Dongeradiel tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, behouden die dorpen in het voormalige Ferwerderadiel de Friese naam, maar plaatsen in de twee andere gemeenten hielden de Nederlandse namen als officiële plaatsnaam.

Harmoniseren

In september 2020 besloot de raad van de nieuwe fusiegemeente om alle plaatsen, dus ook die in het voormalige Kollumerlân en Dongeradiel, een Friese naam te geven. Uitzonderingen worden gemaakt voor dorpen die de Friese naam niet willen gebruiken.
Het plaatsnaambord van Easternijtsjerk © Omrop Fryslân, Geertrui Visser
Wie vandaag een van de dorpen met een nieuwe naam inrijdt, zal daar nog wel de oude naam op het bord zien. De meeste borden worden de komende tijd pas vervangen en ook niet allemaal. Sommige borden zijn nog niet eens klaar.

Wat betekenen de nieuwe namen voor de Omrop?

Kortgezegd: niet heel veel. In de Friestalige artikelen op onze website gebruikten we altijd al de Friese variant van de plaatsen, ook de plaatsen die officieel een Nederlandstalige naam hadden. We schreven dus altijd al Feankleaster in plaats van Veenklooster.
Voor de Nederlandse artikelen verandert er wel wat. Daar zal je voortaan niet meer Engwierum lezen, maar Ingwierrum.

Zorgen

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft op de eigen website een speciale pagina geopend voor vragen die mensen of bedrijven mogelijk hebben. Zo hoeven mensen zich geen zorgen te maken om de post, verzekert de gemeente. Bij het sorteren van de post wordt alleen naar de postcode en het huisnummer gekeken, niet naar de plaatsnaam.
Het plaatsnaambord van Peazens-Moddergat © Agatha Oostenbrug
Nadelige economische consequenties voorziet de gemeente ook niet. Als voorbeeld kijken ze naar Tytsjerksteradiel: daar veranderde de naam van Eernewoude naar Earnewâld. Er was ook angst voor een economisch nadeel, maar het tegenovergestelde gebeurde.
"De Friese taal en cultuur geven onze provincie en dus ook onze bedrijven wat unieks", meldt de gemeente op de eigen website. "Daarom gebruiken veel bedrijven ook Friese uitdrukkingen. Het Friese karakter kan gebruikt worden als 'unique selling point'.