CDA-Europarlementariër wil meer boeren, maar minder vee

Toine Manders © ANP
In de discussie over de stikstofproblematiek en hoe om te gaan met boeren, wordt er veel gesproken over het terugbrengen van het aantal boerenbedrijven. Een totaal ander geluid komt van CDA-Europarlementariër Toine Manders. Hij pleit, op persoonlijke titel, voor meer boeren.
"We hebben de laatste jaren alleen maar gefocust om schaalvergroting. Dus minder bedrijven, maar wel steeds meer vee", legt Manders uit. "Dat maakt het voor de boeren niet prettig. Die zitten in de tang bij de veevoerbedrijven, de banken en de supermarkten."

Boeren zoals het vroeger ging

Manders wil terug naar hoe het boeren vroeger ging. "Zij hadden ook tijd om maatschappelijk te participeren. Zij waren niet alleen maar de manager van een veebedrijf."
De Europarlementariër wil meer boerenbedrijven, die minder vee houden. "Maar dan moet de overheid wel zorgen dat ze voldoende inkomen hebben en voldoende perspectief."
Manders vindt dat we in Nederland nog te liberaal denken. Marktwerking maakt niet de boeren, maar de veevoerbedrijven en de supermarkten rijker, stelt hij en dat zou anders moeten.

Criminele activiteiten in stallen

Een ander probleem dat Manders signaleert, is dat de stallen van boeren die stoppen regelmatig worden gebruikt voor criminele activiteiten. "Dus ik vind: als een bedrijf wordt uitgekocht, moet je alle bedrijfsmiddelen wegkopen als overheid."
"Anders zal een boer proberen een huurder te vinden voor de stal. Vaak zijn dat huurders die niet passen op het platteland of huurders die de stal voor duistere praktijken gebruiken", stelt Manders. "Dat moeten we voorkomen."
"Maar nog liever heb ik dat boeren met minder vee hetzelfde verdienen als nu, zodat ze op een prettige manier hun bedrijf kunnen voeren. Zo blijft het platteland leefbaar en komt onze voedselvoorziening niet in gevaar."