Provinciale Statenleden blij met successen, maar hoge werkdruk blijft vervelend

Statenlid Wiebo de Vries interrumpeert gedeputeerde Klaas Fokkinga © Omrop Fryslân
Veruit de meeste politici in de Provinciale Staten zijn blij met wat ze de afgelopen periode hebben bereikt, maar tegelijkertijd vinden veel Statenleden de werkdruk hoog. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder zittende Statenleden.
Van de 174 Statenleden die hebben meegedaan aan het onderzoek, is Fryslân ondervertegenwoordigd met slechts elf respondenten. Wiebe de Vries van de ChristenUnie en Erwin Jousma van Forum voor Democratie zijn er twee van.

'Niet veel tijd om kwaliteit te leveren'

De Vries is blij als hij terugkijkt op zijn twaalf jaar in de Staten. "Ondanks het feit dat de ChristenUnie in de oppositie zit, zijn er toch een aantal belangrijke zaken binnengehaald op het gebied van verkeersveiligheid, het MKB en de energietransitie."
Jousma heeft vier jaar in de Staten gezeten en kijkt daar op een andere manier op terug dan De Vries. Hij vond dat hij persoonlijk werd aangekeken op zijn politieke standpunten en vond vooral de werkdruk tegenvallen. "Je hebt niet veel tijd en dat is lastig omdat je tijd nodig hebt als je kwaliteit wil leveren."
Vooral de taal was voor hem het grootste struikelblok. "Ik ben niet Fries opgevoed, maar er zijn wel veel stukken in het Fries. Ik moest dan op vertalingen wachten, waardoor ik altijd minder tijd had vergeleken met de andere Statenleden."

Provincie ondergewaardeerd

In de enquête van de NOS zijn een aantal stellingen aan de Statenleden voorgelegd. Unaniem zijn de Friese leden het eens dat de provincie een ondergewaardeerde bestuurslaag is.
"We hebben veel belangrijke zaken op onze agenda staan", zegt De Vries. "Maar daar kunnen we de mensen wel wat meer in meenemen."
Ook Jousma vindt de provincie ondergewaardeerd, maar op een andere manier. Hij vindt juist dat de provincie meer bevoegdheid moet krijgen: "We krijgen natuurlijk ontzettend veel al gekaderd uit het Rijk en de EU. Ik denk dat je als provincie wat autonomer mag zijn in de regio om je eigen oplossingen te verzinnen."

Keuze maken

Na 12 jaar in de Staten stelt De Vries zich niet weer kandidaat voor de Staten. Hij heeft wel een tip voor toekomstige Statenleden: "Maak een keuze. Je hoeft niet overal iets van te vinden. Vooral voor kleinere fracties is dat belangrijk."
In maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
De twaalf provincies tellen in totaal 570 Statenleden. Van hen hebben 174 de vragen van de NOS beantwoord. Respons kwam verspreid uit alle provincies, maar gekeken naar de partijen zijn PVV, Forum voor Democratie, BVNL en Denk ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Van hen waren er geen of bijna geen antwoorden.