Wetterskip unaniem voor financiële hulp slachtoffers funderingsschade

Reparaties in Nijetrijne © Rob de Wind
Eigenaren van huizen waar de houten fundering door lage waterpeilen van wegrot, krijgen geld om die problemen op te lossen. Althans, als het aan het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân ligt.
Dat stemde dinsdagavond unaniem voor een subsidieregeling waarbij huiseigenaren veertig procent van de kosten vergoed krijgen om die fundering weer op te knappen, met een maximum van veertigduizend euro. Ook moet er een commissie komen die de bijzondere gevallen kan helpen.
Er is jarenlang gestreden om dit voor elkaar te krijgen. De uitvoering is niet eenvoudig, zo heeft het dagelijks bestuur van het Wetterskip al laten weten. Woensdag nemen Provinciale Staten een besluit over of de provincie ook meedoet.
De verwachting is dat een grote meerderheid voor zal stemmen. In januari volgen waarschijnlijk nog zeven zogenoemde veenweidegemeenten.

Tranen

Ellen Dekker uit Spanga is één van de huiseigenaren die lang heeft gestreden voor deze regeling. Zij neemt met de tranen in haar ogen de felicitaties in ontvangst van de algemeen bestuursleden van het Wetterskip. "We hebben er een aantal jaren hard voor gevochten, maar dat nu een unaniem besluit genomen is over hulp voor ons, dat doet wel wat."
"Het moest maar bij de bewoner liggen en die was verantwoordelijk", zegt Dekker. "Terwijl we al zo lang weten dat diepe ontwatering toch één van de veroorzakers is. Dat werd de hele tijd maar weggestopt, maar het wordt nu erkend. Alleen dat al geeft een stukje tegemoetkoming."
Scheuren in de muren in Spanga © Rob de Wind
De unanieme steun voor deze regeling bij het Wetterskip betekent niet per se dat het 1 juli volgend jaar kan beginnen, zoals nu wordt gevraagd. Het dagelijks bestuur van het Wetterskip zal er waarschijnlijk met de provincie en de betrokken gemeenten voor moeten zorgen dat de regeling er straks ook komt en bovendien uitvoerbaar is.
Dagelijks bestuurslid Frank Jorna van het Wetterskip noemde een aantal hindernissen waar nog oplossing voor nodig is. Want hoe verhoudt deze schaderegeling zich tot de al bestaande, algemenere schaderegeling van het Wetterskip?
"Wij zullen ons uiterste best doen om deze moties ook uit te voeren. Maar er zijn vragen waar wij met elkaar antwoord op moeten geven", zegt Jorna.
Het bestuurslid zet ook vraagtekens bij wat dit juridisch betekent voor de aansprakelijkheid van het Wetterskip en andere overheden. Of het wettelijk toegestaan is, is ook nog een vraag. Bovendien is de vraag hoe de regeling toegepast moet worden in gevallen waar mensen alle schade al op eigen kosten hebben opgelost. "Als wij daar antwoord op kunnen geven, komen wij ook tot de uitvoering van deze moties."

"Rechtsgevoel"

De haalbaarheid van dit alles, is voor het dagelijks bestuur ook nog een open einde. Zij gaan uit van 8100 huizen met schade of waar nog funderingsschade kan ontstaan. Het algemeen bestuur denkt dat het wel bij twaalfhonderd blijft. Toch vertrouwt Dekker erop dat het goed komt, want "dat zou toch niet best zijn voor het rechtsgevoel."
Andere funderingsschade in de Groote Veenpolder © Rob de Wind