Muziek opent kwetsbare Friezen: "Ze tonen zichzelf, dat is prachtig"

© Ruben van Vliet/Embrace Nederland
Muziek kan een veel grotere rol spelen in de zorg. Mensen worden gelukkiger en ontspannen dan veel beter, ziet Embrace Nederland. De stichting maakt muziek met onder andere dak- en thuislozen.
De drempel wordt bewust laag gehouden, zo zegt Jan Ruerd Oosterhaven van Embrace Nederland, een organisatie die muziekprogramma's inzet bij kwetsbare mensen.
"Het doel is dat mensen zo binnenlopen en mee kunnen spelen. Het werkt, want als we half tien willen beginnen, zitten de eersten er al om negen uur."
Oosterhaven is een van de muzikanten die meewerkt. "We spelen niet één soort muziek. Het is improviseren, we zien wel waar we uitkomen."
Margot Hoiting van Embrace
"Muziek maakt mensen gelukkig ", zegt Margot Hoiting van Embrace. "We zien iedereen als gelijkwaardig en benaderden iedereen op een respectvolle manier. Het draait om muziek maken."
Muziek opent mensen, zeggen ze bij Embrace. Oosterhaven: "Jazeker. Deelnemers maken oogcontact. Dat deden ze eerst niet. Maar dan durven ze dat en tonen ze zichzelf. Dan reflecteren ze ook op hun verleden, want dan horen ze iets dat aan het denken zet. Over wat ze hebben meegemaakt. Dat is prachtig."
Hoiting wil één punt helder maken: het is geen muziektherapie. Beslist niet, zegt ook Oosterhaven: "We zetten niet in op een dialoog. Niet op stappen die ze moeten zetten om ergens te komen. Het gaat om de muziek maken en daar ontstaat wat bijzonders."

Een compliment

Dat zien ze ook bij Wender, de organisatie die dak- en thuislozen helpt. Hoiting: "Het lukte ons mensen die bij de dagopvang kwamen vast te houden. Toen ze dat bij Wender zagen, wilden ze dit op alle locaties doen."
Hoiting denkt dat je dit bij alle typen zorginstellingen kunt doen. "Daar ben ik wel van overtuigd."
Oosterhaven onderschrijft dat. Hij haalt een anekdote aan van wat hij meemaakte bij Wender: "Een van de mensen gaf een ander daar een compliment. De medewerkers waren verbijsterd, want dat deed hij nooit. Nu dus wel."
Embrace Nederland heeft samen met Zorgbelang Fryslân een podcast gemaakt over de muzieksessies. Die is te vinden op spotify onder de naam 'Sociale geluiden.'