Vraag naar sociale huurwoningen in vijf jaar tijd met 55 procent toegenomen

De vraag naar huurwoningen is groot © ANP
De vraag naar sociale huurwoningen is de afgelopen vijf jaar toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau uit opdracht van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW).
Het onderzoek is gedaan door te kijken naar de aanvragen op sociale huurwoningen. In de periode 2017/2018 waren er gemiddeld nog 47 aanvragen op een woning. In 2020/2021 waren dat er 73. Een toename van meer dan 55 procent.

Gemiddelde wachttijd nu drie jaar

De gemiddelde wachttijd is opgelopen tot drie jaar. "Dat komt door verschillende factoren", zegt Friso de Roos. Hij is bestuurder van Accolade en is betrokken bij de VFW. "De huisvesting van statushouders en de geringe doorstroming van ouderen naar andere woonvormen heeft de vraag naar sociale huurwoningen doen toenemen. Daarnaast maken de lange wachttijden in overige delen van Nederland de sociale huurwoningen in Fryslân extra aantrekkelijk."
De verschillen in wachttijd tussen steden en kleine dorpen is kleiner geworden. Dat komt vooral doordat de wachtlijst voor een woning in het dorp erg is toegenomen. "Mensen die in een stad op de wachtlijst staan, kijken ondertussen verder dan alleen hun eigen omgeving. Ze trekken naar dorpen in de omgeving van bijvoorbeeld Heerenveen. Dan neemt in het dorp de druk ook toe."

'Huizen bouwen niet de oplossing'

Toch is nieuwe huizen bouwen niet zomaar de oplossing. "Het probleem is dat je ook verder moet kijken dan het huidige beeld. Als je naar de demografie van Fryslân kijkt, dan blijft die tot 2035 redelijk stabiel. Maar daarna vergrijst het bevolkingsaantal flink en dan krijg je dus dat dorpen misschien leeg komen te staan. Dat moet je ook niet willen."
De Friese woningcorporaties laten om de twee jaar een onderzoek uitvoeren over de druk op sociale huurwoningen. Daar maken zij beleid op om de doorstroom te kunnen aanpakken.