Waddeneilanden krijgen 5 miljoen euro van het Rijk voor versnelde bouw 200 woningen

© WoonFriesland
De Waddeneilanden krijgen 5 miljoen euro voor het versneld bouwen van minstens 200 woningen op de vijf eilanden. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimte laten weten. De verwachting is dat de eerste 75 huizen voor 2025 klaar moeten zijn.
Tweederde van die huizen moet 'betaalbaar' zijn. De Waddeneilanden beogen om zelf tot 2030 zo'n 50 miljoen euro te investeren. Daarnaast hopen ze nog kans te maken op steun van het Rijk via de Regio Deal. Afgelopen maand hebben de eilanden hiervoor een aanvraag ingediend.
"De bijdrage van het Rijk betekent een vliegwiel voor de leefbaarheid op de eilanden", zegt burgemeester Caroline van der Pol van Terschelling.
"Jonge gezinnen en personeel hebben meer mogelijkheden om te blijven of terug te keren. Zij zijn van grote betekenis voor de lokale gemeenschappen. Ook woonruimte voor ouderen wordt geborgd zodat zij op hun geliefde eiland kunnen blijven wonen als de zorgbehoefte toeneemt."
Caroline van de Pol
Voor 5 miljoen kan geen tweehonderd woningen worden gebouwd. Bovendien is bouwen in het goedkopere segment op de eilanden niet zo eenvoudigk. Bouwgrond is daar krap en dus duur.
Het geld dat nu beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor de extra kosten die huizenbouw op de eilanden anders onbetaalbaar maakt. De huurhuizen die worden gebouwd, mogen maximaal 1000 euro per maand kosten en koopwoningen maximaal 355.000 euro.

Uit nood op de vaste wal wonen

Er heerst woningkrapte op de eilanden. Volgens burgemeester Van de Pol van Terschelling is de krapte een probleem. De huizen die te koop komen, worden vaak voor veel geld opgekocht door rijke Westerlingen. De eigen bewoners kunnen geen huis krijgen en moeten noodgedwongen op de vaste wal wonen, "Dat doet iets met de leefbaarheid van de eilanden."