Ruim 750.000 namen van oud-inwoners Súdwest-Fryslân in beeld gebracht

Het bevolkingsregister van de voormalige gemeente Hemelum © Omrop Fryslân, Casper Slotbooom
Meer dan 350 vrijwilligers uit heel Nederland hebben de bevolkingsregisters 1850-1922 van de voormalige gemeenten in het gebied van Súdwest-Fryslân toegankelijk gemaakt. De informatie is te vinden op www.allefriezen.nl. In augustus stond de teller nog op 500.000.
Een van de archiefstukken die gedigitaliseerd is, is een twee vuisten dik, ingebonden bevolkingsregister van de voormalige gemeente Hemelum. De informatie wordt toegankelijk gemaakt door vrijwilligers. Zij typen uit wat er in de akten staat.
Als symbool voor alle vrijwilligers die hebben meegewerkt, wordt Rita Heijns ut Brabant woensdag op de nationale 'Dag van de vrijwilliger' in het gemeentelijk archief De Tiid in Bolsward in het zonnetje gezet. Zij heeft 19.311 pagina's ontsloten.
Verslaggever Casper Slotboom praat met Rita Heijns
Mevrouw Heijns heeft een familiebinding met Friesland, maar in principe kunnen mensen overal vandaan meedoen. Er wordt gewerkt op de site velehanden.nl. Deelnemers kunnen hun eigen tijd indelen en zoveel doen als ze willen. "Ik ben ooit begonnen met mijn eigen stamboom, om mijn kleinkinderen te vertellen waar ze vandaan komen. Want als ik er niet meer ben, wie vertelt het hun dan? De helft van onze kleinkinderen hebben Friese voorouders."
De Tiid in Bolsward © Earryt Sijens
De gegevens komen van de bevolkingsregisters van acht van de elf voormalige gemeenten (tot 1984) van Súdwest-Fryslân. Dat zijn Bolsward, Stavoren, Wymbritseradiel, Wûnseradiel en Workum. De bevolkingsregisters van drie andere gemeenten - Baarderadeel, Hinnaarderadeel en Hindeloopen - zijn in 2015 al gedigitaliseerd.

Martha Atlantica Oceana

Soms kwamen er bijzondere namen naar voren, zoals de naam Martha Atlantica Oceana. Het project kreeg de naam 'Fan wa bisto ien?' en het heeft tien maanden in beslag genomen.
Allefriezen.nl is een website van alle Friese gemeenten en Tresoar. Daarop staat veel informatie over bewoners van Friesland in vroegere tijden. Er staan ruim achttien miljoen namen op.
In het gemeentelijk bevolkingsregister werd elk huishouden ingeschreven, Naast namen en geboortedata en -plekken zijn ook de adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of personeel werden bij het gezin ingeschreven. Daarmee zijn bevolkingsregisters een waardevolle bron bij tal van onderzoeken.
Een vrijwilliger werd speciaal in het zonnetje gezet
Met het digitaal toegankelijk maken van de gegevens over inwoners van de gemeente is onderzoek in de archieven laagdrempelig geworden voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Súdwest-Fryslân.