Meerderheid Staten wil gedupeerden van funderingsschade vergoeden

Scheuren in de muren in Spanga © Rob de Wind
Een meerderheid in Provinciale Staten steunt een plan van de PvdA, FNP en GroenLinks in de Provinciale Staten voor mensen met funderingsschade in het veenweidegebied. Onder andere de volledige coalitie in de Staten staat achter het plan.
Mensen met schade kunnen dankzij het plan maximaal veertig procent van hun schade vergoed krijgen met een maximumbedrag van 40.000 euro.
Dat geld komt uit een fonds dat de provincie moet opzetten. Daar wordt één miljoen euro ingestort en elk jaar aangevuld, over een periode van vijf jaar. De partijen hopen zo de mensen die bezorgd zijn omdat hun huis letterlijk wegzakt te helpen. De financiële dekking moet worden gevonden in gelden van het Rijk. Onder meer de gemeente Weststellingwerf roept daartoe op.
Meerderheid Staten wil gedupeerden van funderingsschade vergoeden
Omdat het gaat om schade door een verlaging van het waterpeil, ligt de verantwoordelijkheid bij de provincie, het Wetterskip Fryslân en zeven gemeenten in het gebied. Zij hebben een onafhankelijke commissie gevraagd met voorstellen te komen over hoe de schade het beste kan worden aangepakt.
Die groep, de funderingstafel, kwam in een rapport met drie aanbevelingen. Daar wordt en werd deze periode in de verschillende bestuurslagen over gesproken.
Dat de zorgen bij sommige gedupeerden hoog is, bleek wel bij de insprekers van de vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip. Ellen Dekker uit Spanga schetste daar hoe haar huis wegzakt. Ze legde uit dat herstel niet te betalen is en dat de waarde van het huis verdampt waar ze bij staat.
Angst en radeloosheid zullen langdurig aanwezig zijn. Dat leidt tot stress en dus een toename van medische problemen.
Voormalig huisarts Leonhard Beijderwellen voorspelt een situatie als in Groningen
Voormalig huisarts Leonhard Beijderwellen, lid van de funderingstafel, maakte de vergelijking met mensen die aardbevingsschade hebben in Groningen. Het feit dat er geen subsidie beschikbaar is, zal ervoor zorgen dat we op weg zijn naar de situatie in Groningen: een eindeloos slepend conflict mei veel onderzoek en langdurige juridische procedures en een uiteindelijk niet betalende overheid. Angst en radeloosheid zullen langdurig aanwezig zijn. Dat leidt tot stress en dus een toename van medische problemen."
Het voorstel van de Statenfracties moet die stress en medische problemen voorkomen. "Zoals het er nu uit ziet, gaan wij hetzelfde doen", zegt Henk Mulder van de waterschapsfractie van de PvdA. "Het betekent een eerste beweging richting een oplossing."
Dat denkt ook FNP'er Bram Bonnema: "Ik denk dat wij recht doen aan de situatie waar mensen in terecht zijn gekomen. Ik denk dat wij als overheid die verantwoordelijkheid moeten nemen. Het Wetterskip en Provinciale Staten zitten volgens mij op één lijn."
De vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân © Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Het CDA houdt in het waterschapsbestuur een slag om de arm, zegt Theunis Holtrop: "Het is bespreekbaar. We willen met z'n allen tot een oplossing komen. Dit voorstel kan daar onderdeel van zijn. Misschien zijn er ook nog andere oplossingen, maar er zijn nog veel vragen. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met mensen die hun fundering al hebben hersteld?"

Niet ver genoeg

Jan Dogterom van 50PLUS vindt dat veertig procent schadevergoeding niet ver genoeg gaat. "Ik denk dat wij hier in het Wetterskip nog wel naar fifty-fifty kunnen gaan. Maar de stap die nu wordt gezet is een grote."
Tot nu toe stellen de besturen van het Wetterskip en de provincie zich afhoudend op. Dat heeft vooral te maken met de juridische consequenties. In een eerste reactie op de voorstellen van de funderingstafel werd dan ook niet gesproken over geld. Wel dat ze twee andere aanbevelingen graag overnemen: betere voorlichting en de inrichting van een loket waar de schade gemakkelijker en beter gemeld kan worden. Nu liggen er voorstellen voor financiële compensatie.
Afwachten wat de provincie doet
Dagelijks bestuurslid Frank Jorna van het Wetterskip houdt zich ook op de vlakte: "Ik wil de behandeling in de provincie afwachten. Dan moeten we met de gemeenten, provincie en de eigen organisatie bespreken wat er mogelijk is. Als het wordt aangenomen, moeten we kijken of het juridische haalbaar is. Dat is heel vervelend voor de mensen wie het betreft, maar daar moeten wij naar kijken."
Vandaag praten de Staten over het advies van de funderingstafel. Op 21 december wordt er officieel gestemd over het voorstel voor het fonds.