WoonFriesland neemt taken van woningcorporatie Habion over in Swettehiem in Leeuwarden

Swettehiem © LEO Middelsé, Lennard Geerts
Woningstichting WoonFriesland neemt de taken van woningcorporatie Habion over in Swettehiem in Leeuwarden. Dat meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.
Door de overdracht kunnen de bewoners de komende tien jaar in het wooncentrum blijven wonen onder dezelfde voorwaarden als bij Habion.
In eerste instantie bood WoonFriesland te weinig om Swettehiem over te nemen, maar nu is het dus toch rond. Het college is daar blij mee, want er zou veel vraag zijn voor woningen voor mensen met behoefte aan zorg. De gemeente gaat daarom samen met woon- en zorgorganisaties een woonzorgvisie opstellen, waarin toekomstige plannen op dit gebied beschreven zullen worden.

Ruzie tussen gemeente en Habion

Deze zomer ontstond er onenigheid tussen de gemeente en de eerdere eigenaar Habion. De corporatie wilde Swettehiem verkopen omdat de vraag naar huisvesting voor ouderen terugliep in Leeuwarden.
"Wij willen Swettehiem verkopen, omdat we gespecialiseerd zijn in ouderenhuisvesting. We zien dat de laatste tijd zich minder ouderen melden voor Swettehiem. Met de bewonerscommissie hebben we nu ook wat jongeren gehuisvest. Dat is niet onze doelgroep", zei directeur Peter Boerenfijn van Habion eerder tegen Omrop Fryslân.
Volgens hem zal de vergrijzing in 2040 groter zijn in andere gebieden in Nederland en dus wilde het bedrijf zich richten op andere plaatsen buiten Fryslân.
De 150 bewoners van Swettehiem kregen toen een brief waarin de verkoop werd aangekondigd. De gemeente was ontevreden over die communicatie. Bovendien was Leeuwarden er niet van op de hoogte dat Habion het gebouw openbaar te koop zou zetten.

Wijk verder ontwikkelen

Nu WoonFriesland in het gat is gesprongen, betekent dat volgens het college kansen voor inwoners van de wijk Westeinde. De gemeente wil het gebied rondom Swettehiem verder ontwikkelen.
Om dat mogelijk te maken, zullen de gemeente en WoonFriesland grond uitruilen. Er zal in ieder geval worden ingezet op het vervangen van de bestaande bebouwing voor nieuwbouw.
De raad moet nog wel zijn goedkeuring geven over de plannen.