Petitie voor bescherming kwelder bij Wierum overhandigd

De kwelder bij Wierum © Omrop Fryslân, Mats Gies
Inwoners van Wierum zijn bezorgd over de toestand van het buitendijks natuurgebied voor de kust van hun dorp. De kwelder wordt steeds kleiner, doordat het gebied langzaamaan afbrokkelt.
Een petitie om aandacht te vragen voor het behoud van de kwelder leverde 1.800 handtekeningen op. Initiatiefnemer van de petitie is de projectgroep Red de Kwelder. Die projectgroep wil duidelijk maken dat de noodzaak groot is om deze kwelder te beschermen: doordat de rijsdam en de pier vervallen zijn, krijgt de kwelder niet meer de nodige bescherming.
Als het zo doorgaat, gaat samen met de kwelder veel cultuurhistorische en landschappelijke waarde verloren. Dat wil de projectgroep precies voorkomen.

Afwachten

De petitie is nu ingediend bij stuurgroep 1DYK, een stuurgroep die bestaat uit bestuurders van het waterschap, rijkswaterstaat, de provincie, gemeentes Waadhoeke en Noardeast-Fryslân, LTO en It Fryske Gea. De stuurgroep kijkt naar alle initiatieven rondom de verbetering van de dijk van Koehool tot het Lauwersmeer, bijvoorbeeld naar hoe deze initiatieven kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbeteringen in het gebied.
Binnenkort bekijken zij of er meer bescherming moet komen voor de kwelder. Na het inleveren van de petitie is het nu afwachten voor de projectgroep en de sympathisanten of de kwelder ook zal worden beschermd, en op welke manier.