Conclusie na veiligheidskeuring: werk aan de winkel bij 80 kilometer aan zeedijken

De zeedijk bij Tzummarum © ANP
80 kilometer aan zeedijken voldoet niet aan de hedendaagse veiligheidsnormen. Dat blijkt uit een keuring van Wetterskip Fryslân.
De uitkomsten van het onderzoek betekenen niet meteen dat de dijken onveilig zijn, zegt het Wetterskip. De normen lopen vooruit op de verwachte situatie in 2050. De verzakte trajecten zullen de komende tijd stap voor stap aangepakt worden
Het gaat onder meer om de hele IJsselmeerkust, de zeedijk op Terschelling, en verschillende dijken en duinen op Schiermonnikoog.

Kwetsbaar voor overstromingen

Een keer in de twaalf jaar ondergaan de dijken en duinen een keuring. Dat gebeurt aan de hand van landelijk vastgestelde normen en is nodig omdat ons land kwetsbaar is voor overstromingen.
Zonder dijken en duinen zou 60 procent geregeld onder water staan. Naarmate de levensduur oploopt, boet een dijk in op veiligheid. Dat komt door veroudering, hogere waterstanden en het veranderende klimaat.
De gebruikte veiligheidsnormen dateren uit 2017. Op basis daarvan wordt bekeken wat de kans is op een overstroming en wat daarvan de gevolgen zijn.