Weidevogelland 'Botes Paradys' stilaan naar Agrarisch Natuurfonds Fryslân

De familie De Boer bij de reuzengrutto van Tjerkwerd © Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân
Twaalf hectare land bij Tjerkwerd moet stilaan in handen komen van Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De stichting wil de grond overnemen van melkveehoudersfamilie De Boer.
Bote en Astrid de Boer hebben in totaal zo'n 50 hectare landbouwgrond, waar ze zo'n 90 koeien op houden. De twaalf hectare die naar ANF moet gaan, wordt extensief beheerd.
De stichting noemt het een 'paradijs voor weidevogels', met oude greppels, een hoog waterpeil, veel kruiden en een latere meandatum. Gemiddeld zijn er zo'n 90 broedsels, veel, op zo'n beperkt stuk grond.
Bote de Boer kocht zijn melkveebedrijf in 2000. Hij zag weidevogels verdwijnen en besloot twintig hectare als agrarische natuur te beheren. Het grasland aan de provinciale weg tussen Bolsward en Workum kwam als 'Botes Paradys' bekend te staan.

Met kop en schouders bovenuit

"Is is echt een van de paradijsjes van Fryslân, waar veel kieviten en grutto's zitten. Het steekt er met kop en schouders bovenuit", zegt Rendert Algra van de stichting. En dat is nodig, want het gaat slecht met de weidevogels. "In de afgelopen dertig jaar is de weidevogelstand met tientallen percentages afgenomen."
De keerzijde is dat het moeilijker is om eierwijkrijk gras van het land te halen, wat uiteindelijk minder melk oplevert. Dat is lastig in de wintermaanden, als er extra voer moet worden aangekocht.
Voor de familie De Boer is het overdragen van het land aan de stichting een kans om meer gangbaar land op een andere plek te kopen, zodat de kinderen in het bedrijf kunnen komen. "De bedoeling is dat het bedrijf straks naar 120 koeien gaat."
Rendert Algra fan Agrarisch Natuurfonds Fryslân
De stichting zet voor overname een speciale campagne op om donaties bij elkaar te zamelen. Daarmee willen ze eerst vier en uiteindelijk de hele twaalf hectare overnemen. "Het land is brandend duur, je praat snel over 60 - 70.000 euro per hectare", zegt Algra. Dus alle giften van klein tot groot zijn welkom.
Agrarisch Natuurfonds Fryslân komt op voor het behoud van weidevogels en het Friese agrarische cultuur- en natuurlandschap. De stichting is van plan in de toekomst meer van deze projecten op te zetten.