Súdwest-Fryslân steekt Rijksgeld in mentaal welzijn van kinderen na corona

Skoalle oppakke wol lang net altyd goed mei de klachten fan de coronatiid © Shutterstock.com (fizkes)
De gemeente Súdwest-Fryslân steunt de komende drie jaar scholen om het welzijn van de kinderen te verbeteren. De gemeente heeft daarvoor 1,9 miljoen euro van het Rijk gekregen.
De steun komt omdat de coronaperiode hard is aangekomen bij scholen, kinderopvang en sportclubs. Het aantal jongeren dat zich eenzaam, somber en depressief voelt, is toegenomen na de coronatijd. Volgens de gemeente heeft dat ook invloed op de ontwikkeling van leerlingen en op hun mentale gezondheid.
Met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs steunt het Rijk de komende jaren scholen. Daarmee is aandacht voor kinderen die vertraging op school oplopen.
"Gelukkig zien we dat veel kinderen en jongeren hun draai weer hebben gevonden. Daar waar dat nog niet vanzelf gaat, hebben we nu met het NPO-plan extra capaciteit om ondersteuning te bieden", licht wethouder Petra van den Akker toe.

Training en doorverwijzen

Een deel van het geld gaat naar de scholen en de kinderopvang, maar ook Stichting Sociaal Collectief, dat met jongerenwerkers activiteiten voor jongeren organiseert. Er worden verschillende trainingen en coachingsprogramma's voor leerkrachten, sociaal werkers en begeleiders van betaald.
Er wordt gecoacht op herkenning, signaleren en aanpak van de problemen. Dat kan ook doorverwijzen naar een andere hulpinstantie zijn. Ook worden er meer schoolmaatschappelijk werkers voor aangenomen.
Vooraf is er met organisaties gekeken waar schoolkinderen precies behoefte aan hebben, de komende tijd zal worden getoetst of de extra steun effect heeft.