Sietske Poepjes: "Zo kort mogelijk zonder echte hoogleraar Fries"

Gedeputeerde Sietske Poepjes © Omrop Fryslân
De Rijksuniversiteit Groningen zal zich inspannen om zo als snel mogelijk een nieuwe hoogleraar Fries te benoemen. Gedeputeerde Sietske Poepjes en commissaris van de Koning Arno Brok hebben dat afgesproken met voorzitter Jouke de Vries van het college van bestuur van de universiteit.
De RUG maakte eerder bekend dat professor Fries Goffe Jensma niet wordt opgevolgd door een nieuwe hoogleraar, maar door Anne Merkuur als universitair docent in deeltijd.
Dat besluit wordt door veel mensen gezien als 'degradatie en uitholling' van de universitaire studie Fries en kwam de universiteit op veel kritiek te staan. Niet alleen Friese organisaties protesteerden, maar ook de politiek is kritisch. Dinsdag stemde de Tweede Kamer bijna unaniem voor de motie van Habtamu de Hoop van de PvdA voor een volwaardige studie Fries met een eigen hoogleraar. Alleen de Fractie Den Haan stemde tegen.
Het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen © ANP
Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met die politieke druk uit Den Haag. "Ik ben er blij mee dat een groep Friese Kamerleden dwars door alle politieke kleuren heen voor het Fries aan het werk is. Dat is dikke prima."
De motie van De Hoop werd mede ingediend door CDA-Kamerlid Harry van der Molen en ook gesteund door Kamerleden als Romke de Jong van D66 en Harry Bevers van de VVD.
Voor het aanzien van het Fries en de provincie is het beter dat er een klassieke hoogleraar is.
Sietske Poepjes
Poepjes zegt dat ze zich wel iets kan voorstellen bij de felle reacties op het besluit van de universiteit om voorlopig geen nieuwe professor te benoemen als opvolger van Jensma. "Een professorloos tijdperk is niet optimaal. Voor het aanzien van het Fries en de provincie is het beter dat er een klassieke hoogleraar is."
De gedeputeerde rekent erop dat de universiteit op korte termijn en mogelijk nog dit kalenderjaar toch nog een hoogleraar Fries benoemt naast universitair docent Merkuur. "Wij willen zo kort mogelijk zonder echte hoogleraar zitten."

Groeien naar volwaardige studie

De provincie en de RUG hebben ook overlegd over het 'academisch sterker' maken van de studie Fries. Hoe de Rijksuniversiteit dat precies wil doen, is echter nog niet duidelijk. De provincie wil dat de studie Fries een 'robuuste master Frisistiek' krijgt onder leiding van een hoogleraar met een volledige aanstelling. De studie Fries wordt de laatste jaren aangeboden als 'track' binnen de opleiding 'Minorities and Multilingualism'. De provincie beschouwt deze situatie als een 'groeimodel' naar een volwaardige masterstudie.