Tweede Kamer: "Verdeling geld infrastructuur moet eerlijker"

Habtamu de Hoop © ANP
Het lijkt erop dat het kabinet de reservering van drie miljard voor de Lelylijn misbruikt als argument om verder niet of amper in het noorden te investeren. PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop zei dat vanochtend in het Kamerdebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur.
Het kabinet maakte kortgeleden bekend dat het de komende jaren 7,5 miljard wil investeren wel in infrastructuur. Van die miljarden wordt maar vier procent in Noord-Nederland uitgegeven en verreweg het meeste in de Randstad. De Hoop noemde die verdeling oneerlijk.
De Hoop vindt dat we anders naar openbaar vervoer moeten kijken: mensen op het platteland hebben evengoed recht op openbaar vervoer als mensen in de grote steden, vindt het Friese Kamerlid. Hij zegt toekomst van dit land niet alleen in de Randstad ligt. "De Hoop pleit daarom voor een kentering in het beleid; de tijd dat het meeste geld naar de Randstad gaat moet volgens hem maar eens voorbij zijn", zegt politiek verslaggever Onno Falkena.

Alle weken negen uren aan storing

Er gaat bijvoorbeeld geen geld naar de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle en ook niet in de Nedersaksenlijn van Groningen naar Emmen. Maar de Tweede Kamer kijkt er anders tegenaan. "Wij moeten het noorden niet in de steek laten", verklaarde VVD-Tweede Kamerlid. Hij vraagt staatssecretaris Vivianne Heijnen van openbaar vervoer om het knelpunt Meppel met spoed aan te pakken.
Het spoor tussen Meppel en Zwolle, waar alle treinen uit Leeuwarden en Groningen langs moeten, heeft elke week te maken met zo'n negen uren aan storingen. Falkena: "Het kabinet is niet van doel om daar wat aan te doen, ook al vinden zo'n beetje alle partijen dat dat snel moet worden aangepakt."
Minhas vindt ook dat de HRMK-spoorbrug in Leeuwarden én het Leeuwarden spoorstation aangepakt moet worden om het spoorverkeer naar Leeuwarden te verbeteren.

Lobby van Noord-Nederland

De noordelijke provincies hebben de afgelopen weken druk gelobbyd voor meer investeringen in de infrastructuur. De boodschap is goed overgekomen in de Tweede Kamer.
Van VVD tot SP, elke partij is van mening dat het geld eerlijker over Nederland moet worden verveeld. Er werd daarbij ook gewezen op het feit dat het openbaar vervoer in de regio's buiten de Randstad veel minder goed is.
Er is veel aandacht voor het debat: de publieke tribune zit vol. Midden op de eerste rij zitten burgemeester Buma van Leeuwarden en VVD-gedeputeerde Avine Fokkens. Zij hebben de afgelopen weken bijna elke dag contact gehad met de woordvoerders van de Kamerfracties.
"Er doen ook veel meer partijen dan anders mee aan dit Kamerdebat", zegt politiek verslaggever Onno Falkena. "Dat is logisch, want het gaat om veel geld - 7,5 miljard - en het gaat om heel concrete besluiten. Krijgt Leeuwarden nu wel of niet een spooraquaduct onder het Van Harinxmakanaal? Het gaat om besluiten voor de langere termijn, want aanleg van infrastructuur is duur en duurt vaak ook jaren."
De spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden © Omrop Fryslân
Een van de Kamerleden die pleitte voor een spooraquaduct onder het Van Harinxmakanaal, was CDA'er Harry van der Molen. Voordeel daarvan is dat treinen dan probleemloos kunnen doorrijden. Bovendien is het goed voor de woningbouw ten zuiden van het kanaal, was zijn argument.
Staatssecretaris Heijnen en minister Harbers moeten nog reageren op de suggesties van de Kamer. Het standpunt van de staatssecretaris is tot nu toe dat de huidige brug nog tientallen jaren mee kan en dat vervanging daarom niet nodig is.

Moties van de Tweede Kamer

Falkena verwacht dat sommige partijen nog met moties komen die oproepen tot meer investeringen in Fryslân, Groningen en Drenthe.
Zo vindt De Hoop dat het kabinet maar moet stoppen met het plan om de snelweg bij Utrecht te verbreden. Falkena: "Dat levert ook stikstofruimte op, die dan kan worden gebruikt voor de verbetering van het openbaar vervoer. Andere partijen, zoals de VVD, denken daar weer heel anders over."
Van der Molen wil dat het station van Leeuwarden wordt aangepast, zodat er vaker een trein van Leeuwarden naar Sneek kan rijden. Voor een vierde trein tussen Leeuwarden en Sneek is nu geen ruimte.
Het debat duurt nog tot 20.00 uur. Na de minister en de staatssecretaris komt de Kamer weer aan het woord.