Friese vlag weggehaald bij universiteitsgebouw in Groningen: DINGtiid sprak over het Fries

Friese vlag hangt halfstok © Omrop Fryslân, Casper Slotboom
De Friese vlag bij het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen is afgelopen nacht halfstok gehangen uit protest tegen het schrappen van de hoogleraar Friese taal- en letterkunde. In de loop van de ochtend is de vlag helemaal weggehaald.
Sinds het pensioen van hoogleraar Goffe Jensma is er ophef over zijn opvolging. Als opvolger is Anne Merkuur als universitair docent benoemd, met een aanstelling voor twee dagen, terwijl Jensma een voltijdfunctie had.
Twee weken geleden riepen tal van Friese prominenten (wetenschappers, bestuurders en schrijvers) de universiteit op om een volwaardige hoogleraar te benoemen.
De Friese vlag is weggehaald bij de Rijksuniversiteit Groningen
Bij de Rede fan Fryslân zei minister Bruins Slot vorige week dat ze op korte termijn willen overleggen met de RUG. Ze vroeg zich af of het opvolgen van Goffe Jensma door een universitair docent niet in strijd is met de afspraken tussen Rijk en universiteit over het bevorderen van het wetenschappelijk onderwijs van het Fries.
In de loop van de ochtend is de Friese vlag van de stok gehaald.
Bernlef heeft een Friese vlag aangeboden bij de universiteit
Er waren geruchten dat studenten van de Friese studentenvereniging Bernlef iets met de vlag te maken zouden hebben, maar ze zeggen dat dat niet zo is. Wel hebben de leden aangeboden om hun eigen Friese vlag aan de universiteit uit te lenen, maar dat wilde de RUG niet.
Jacco Taconis van Bernlef met een Friese vlag © Omrop Fryslân, Casper Slotboom

Nachtelijke vandalen

Volgens de woordvoerder van de RUG is de vlag stukgemaakt door nachtelijke vandalen. "De vlag is halfstok gezet met een een tiewrap, waardoor het doek is gescheurd. Daarom is hij weggehaald."
De universiteit heeft niet direct een nieuwe Friese vlag. Als die besteld en geleverd is, wordt hij weer opgehangen.
De Friese vlag hangt er niet meer © Omrop Fryslân, Casper Slotboom
Een delegatie van DINGtiid sprak met Jouke de Vries, voorzitter van het college van bestuur van de RUG, over de hooglerarenkwestie. Het adviesorgaan had als inzet dat er een volwaardige en volledige leergang Fries en frisistiek komt met goed wetenschappelijk onderzoek.
Jan Koster van DINGtiid
Jouke de Vries zei na afloop van het gesprek met DINGtiid dat misverstanden zijn uitgesproken. "Op termijn komt er een hoogleraar, nu is er een universitair docent en er komt een postdoc (onderzoeker) bij."
Volgens De Vries bedient de universiteit het Fries goed en zijn ze bezig met een tussenoplossing. "Er wordt enorm geïnvesteerd, ook door de RUG, in het nieuwe talent in Fryslân."
Jouke de Vries en Jan Koster
Volgens voorzitter Jan Koster zijn DINGtiid en de universiteit overeengekomen dat er wel een volledige en volwaardige leerstoel Fries binnen de universiteit blijft. De vraag is echter wat dat precies is.
Volgens Koster wordt er nu gekeken hoe dat preciezer kan worden geconcretiseerd. Voordat de functie van hoogleraar weer structureel ingevuld kan worden, ben je zo vier jaar verder. Tot dan moet er een tussenoplossing komen. Er zal nog overleg volgen over hoe die tussenoplossing precies ingevuld kan worden.