KAART: Hier zijn de Friese kerstmarkten en winterfairs

Nu Sinterklaas het land uit is, maken we ons op voor kerst. Er zijn vele kerstmarkten en winterfairs in Fryslân. Op deze kaart kun je ze vinden.
Klik op een kerstboompje op de kaart voor meer informatie over de markt, het adres, de datums, de openingstijden en een link naar meer gegevens.
Of zoek hier een geschikte datum uit:
10 december
Krystmerke EEM, 13.00-17.00, De Joodyk 2 Aldegea (SWF) (sportpark)
Kerstmarkt Broerekerk, 10.00-17.00, Broereplein 9 Bolsward
Charles Dickens Kerstmarkt Buitenpost, 14.00-20.00, Kerkstraat Buitenpost (centrum)
Winterfair De Spitkeet, 10.00-17.00, De Dunen 3 De Harkema
Winter-/krystmerk, 15.30-18.00, Jeltewei 96 De Hommerts (Dorpshuis Oan it Far)
Lemster Dickens Festijn, 16.00-21.00, centrum De Lemmer
Opeinde Midwinter Fair, 16.00-19.30, Middelbuorren 1 De Pein (Dorpshuis De Wringe)
Intieme Wintermarkt Dokkum, 14.00-21.00, Markt Dokkum
Kerstmarkt in de Kouwe, 10.00-17.00, De Vogelweide 5 Drachten (wijkcentrum De Kouwe)
Winter Kerstmarkt, 15.00-20.00, Ylostinslaan 59 IJlst (Nij Ylostins)
Krystmerke Westerein Harich, 15.00-21.00, Westerein Harich
Zoutsloter Kerstmarkt, 15.00-21.00, Zoutsloot Harlingen
Winterfair, 11.00-16.00, Hoofdweg Boven 57A Haulerwijk
Wintermarkt Heeg, It Eilân 67 Heech (Dorpshuis It Heechhûs)
Kerstmarkt Blokhuispoort, 11.00-21.00, Blokhuisplein 40 Ljouwert
Sipelsneon Winterfair, 12.00-20.00, binnenstad Sloten
Kerstmarkt Sint Martinuskerk, 11.00-16.00, Singel 62 Sneek
Kerstmarkt West, 14.00-17.00, Longway 1 Terschelling
Wylde Kerstfair (Het Wylde Pad), 10.00-19.00, Wyldepaed 23 Twijzelerheide
Kerstfair Langezwaag, 11.00-17.00, Paradys 8 Langezwaag (Dorpshuis Langezwaag)
Kleintje Kerstmarkt, 10.00-16.00, Westerbuorren 19 Tzummarum
Krystmerk, 10.00-15.00, Tsjerkebuorren 41 Drachtstercompagnie
11 december
Winterfair De Spitkeet, 10.00-17.00, De Dunen 3 Harkema
Lemster Dickens Festijn, 14.00-19.00, centrum Lemmer
Kleintje Kerstmarkt, 13.00-17.00, Dûbelestreek 12 Dronryp (Het Parochiehuis)
Kerstmarkt, 11.00-16.00, Hoofdweg 29 Elsloo
Krystmerke Westerein Harich, 11.00-18.00, Westerein Harich
Kerstmarkt Blokhuispoort, 11.00-18.00, Blokhuisplein 40 Leeuwarden
Kerstmarkt, 11.00-18.00, winkelcentrum Schrans Leeuwarden
XMAS Sneek mei Kerst- en Dickensmarkt op het Grootzand, 13.00-18.00, Grootzand, Sneek
Ouwesylster Wintermarkt (Aerden Plaats), 13.00-17.00, Dominee Schuilingstraat 4 Oudebildtzijl
Wylde Kerstfair (Het Wylde Pad), 10.00-19.00, Wyldepaed 23 Twijzelerheide
Kryst yn Frjentsjer, 13.00-17.00, centrum Franeker
14 december
Krystmerk Meckama State, na 14.00, Tsjerk Hiddesstraat 42 Kollum (Meckama State)
16 december
Kryst yn Wâldsein, 17.00-20.00, centrum Woudsend
Kerstmarkt Joure, Midstraat Joure
Krystmerk, 12 t/m 16 december, 14.00-17.00, Tsjerkebuorren 41 Drachtstercompagnie
Campus Middelsee Kerstmarkt, 16.00-20.00, Hartman Sannesstraat 5 St.-Annaparochie
17 december
Boarnster Krystmerke, 16.00 uur, rond De Boarn (Doelhofbrêge tot brugje naar Nes)
Goutumer Kerstmarkt, 12.00-17.00, Buorren 13 Goutum
Historische Wintermarkt Hindeloopen, 16.00-21.00, Nieuwstad, Hindeloopen
Wintermarkt Heerenveen, 10.00-17.00, Oude Koemarkt, Heerenveen
Kerstmarkt De Zuidlanden, 13.00-18.00, Molkenkelder 2 Leeuwarden (Techumerpleats)
MFC De Wier Kerstmarkt, 10.00-16.30, De Telle 21 Ureterp
Kerstmarkt Sexbierum-Pietersboerum, 16.00-20.00, Walburgastrsjitte 14 Pietersbierum (Thomashuis)
Dickens Buurtfair, 16.30-20.30, Mounwei Burdaard
Kerst/winterfair, 13.00-17.30, Hikkaarderdyk 12 Jislum (Catharinatsjerke)
Krystwille Wons, 16.00-21.00, Salverdastraat Wons
18 december
Winterfair Gorredijk, 10.00-17.00, Hoofdstraat Gorredijk
Wintermarkt oars as oars, o/m 18 desimber, Hege Bouwen 43 Nijemirdum
Kerst/winterfair, 13.00-17.30, Hikkaarderdyk 12 Jislum (Catharinatsjerke)
28 december
Wintermarkt Roosdunen, 10.00-16.00, Strandweg 20 Ballum
Wintermarkt, 12.00-17.00, Dorpsstraat (Molenglop tot Boerenglop)
Midwintermarkt Midsland, 16.00-20.00, Oosterburen Midsland (Terschelling)
29 december
Lichtjes Kerstmarkt Oosterend, 15.00-17.00, Oosterend 39 Oosterend
30 december
Sfeermarkt Hollum, 10.00-17.00, centrum Hollum (Ameland)