Huitema (VVD) hoopt dat afschot wolf 'geen taboe' is, hij is blij met Europees debat

VVD-Europarlementariër Jan Huitema uit Makkinga © ANP
Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen om aan te dringen op een minder strikte bescherming van de wolf. VVD-Europarlementariër Jan Huitema uit Makkinga is blij met de uitkomst.
Het was de eerste keer dat het parlement zo uitgebreid over de wolf sprak. Daarmee komt een aanpassing van de beschermde status van de wolf dichterbij.
Een meerderheid van het parlement wil dat de Europese Commissie naar de beschermde status in de habitatrichtlijn kijkt, mits er inzicht is in de gewenste populatie. Ook zou er moeten worden gekeken over de bescherming onder internationale afspraken binnen de Bernconventie.

Succesverhaal Wolf

In verschillende landen is overlast door en discussie over de wolf. "Eigenlijk is het gewoon een succesverhaal", zegt Huitema. De wolvenpopulatie is zo gegroeid dat de beheermaatregelen, zo zegt hij, misschien aangepast moeten worden 'aan de nieuwe tijd.'
Protest tegen de wolf in Drenthe © ANP
Het nadenken over het schrappen van de wolf op de lijst met beschermde dieren lijkt Huitema een goede zaak. Hij pleit er wel voor dat dit op basis van wetenschap gebeurt.

Mogelijkheden in huidige regels

Op dit moment mag de wolf alleen in een aantal uitzonderingsgevallen worden verjaagd of gedood. De Commissie moet lokale overheden helpen de huidige uitzonderingen te begrijpen en toe te passen, zo wil men.
Huitema geeft aan dat het erg onduidelijk is wat er mogelijk is en bij welke overheid de verantwoordelijkheid ligt. "Wij moeten om tafel, niet naar elkaar wijzen. Want dan gebeurt er niets", zegt hij. Kleinere overheden zouden meer advies moeten krijgen over wat er mogelijk is en over de juridische consequenties.

Afschot 'geen taboe'

Huitema vindt ook dat afschot van wolven 'geen taboe' moet zijn als een goed beheer op andere manieren niet mogelijk is. Dat klinkt heftig, zegt Huitema. "Maar de natuur is voor een groot deel gecreëerd en gemanaged door mensen. Soms zit er niets anders op dan afschot."
Ben er realistischer en pragmatischer in en houd niet altijd vast aan wetgeving die al 30 jaar oud is.
VVD-Europarlementariër Jan Huitema
Wel onderstreept hij dat het op basis van wetenschappelijk onderzoek naar de populatie moet gebeuren. "Maar ben er realistischer en pragmatischer in en houd niet altijd vast aan wetgeving die al 30 jaar oud is."
Huitema geeft aan dat de Commissie op korte termijn aan de gang kan met de flexibiliteit van de huidige regels. En op de lange termijn kan het discussie over de beschermde status van de wolf op de agenda zetten. "Een duidelijk signaal van het Europees Parlement", zo besluit Huitema.