Van der Molen wil dat Rijk ieder jaar 1,4 miljoen in Fries taalonderwijs steekt

CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen © ANP
CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen wil dat het Rijk ieder jaar 1,4 miljoen euro in het taalonderwijs van het Fries steekt. Hij heeft daarvoor een amendement ingediend, dat wordt gesteund door D66, PvdA, CU en VVD.
"Het onderwijs in het Fries staat onder druk", zegt Van der Molen. "Ook omdat het Rijk niet genote investeert in de tweede Rijkstaal. Met deze motie verdubbelen we de Rijksbijdrage. En dat was hoog tijd."
De provincie Fryslân betaalt het grootste deel van de kosten zelf. Van der Molen pleit voor een investering van 200.000 euro volgend jaar eenmalig en vanaf 2024 1,4 miljoen euro structureel voor leraren, zoals ook het Rijk er meer verantwoordelijkheid in neemt.
In 2018 is met de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer vastgelegd dat alle Friese scholen in 2030 het Fries op het hoogste niveau van kerndoelen moet aanbieden. Met het Taalplan Frysk wordt daar aan gewerkt.