Naast flexwoningen Joure wil college ook een breder locatie-onderzoek

Over deze braakliggende grond achter de Sewei liep vroeger de A7 © Google Street View
Na vragen van de gemeenteraad stelt het college van De Fryske Marren voor om een onderzoek op te zetten naar de mogelijkheid van flexwoningen bij de Sewei in Joure. Maar het moet ook een breder onderzoek worden voor de hele gemeente.
Het stuk grond waar volgens het college kansen liggen voor flexwoningen, ligt tussen de Sewei en de A7, aan de zuidkant van Joure. Het onderzoek zou moeten uitwijzen of er ook risico's aan het plan vastzitten, zoals geluidshinder voor de eventuele bewoners.
De grond bij de Sewei is eigendom geworden van de gemeente nadat het tracé van de A7 is verplaatst met de aanpak van knooppunt Joure.
In juni stelde het college voor om 150 tijdelijke, kleine huizen te bouwen op de strook grond. Op de braakliggende grond zouden verschillende groepen kunnen wonen, zoals starters, statushouders en mensen die snel behoefte hebben aan een huis. De kleine huizen zouden er zo'n 10-15 jaar kunnen staan.

"Meters maken"

"Hier kunnen we snel meters maken als gemeente", zegt wethouder Chris van Hes. "Er is natuurlijk een grote urgentie, we hebben al drie jaar te maken met een krappe woningmarkt. Dat vraagt ook om andere woonconcepten."
Wethouder Chris van Hes © Gemeente De Fryske Marren
Volgens wethouder van Hes dringt Den Haag er ook erg op aan. De wens voor flexwoningen stond ook in het coalitieakkoord. In 'Fundament voor morgen' staat dat de FNP, CDA, PvdA en GroenLinks de effecten van flexwoningen willen onderzoeken.

Bevoegdheid bij de raad

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad wel de bevoegdheid, zegt Van Hes. Ook over of het überhaupt doorgaat en over hoeveel flexwoningen er moeten komen.
De raad heeft ook gevraagd of er andere mogelijke locaties zijn. Daarom stelt het college nu een breder onderzoek voor het hele gebied van de gemeente voor.
Volgens het college is de 'A7-zone' de enige locatie die op korte termijn beschikbaar is voor flexwoningen, daarom zou een haalbarheidsonderzoek er meteen moeten komen.