Provincie steunt plan voor 'interfries cultuurparlement' met Ostfriesland en Nordfriesland

Gedeputeerde Sietske Poepjes © Omrop Fryslân
Friesland zou moeten proberen om meer samen te werken met Ostfriesland en Nordfriesland in Duitsland. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft met de Oost-Friese burgemeester Arno Ulrichs afgesproken om als eerste stap een 'interfries cultuurparlement' bijeen te roepen voor politici en bestuurders uit de drie Frieslanden.
Meer samenwerken ligt volgens gedeputeerde Poepjes voor de hand, want de gebieden hebben gemeenschappelijke wortels én vergelijkbare uitdagingen. Het streven is om volgend jaar voor het eerst een vergadering van zo'n interfries cultuurparlement te organiseren. Als het wat meezit, is volgend jaar de eerste zitting over twee dagen.
Poepjes ziet kansen voor de samenwerking tussen de drie Frieslanden. "Ik pak dit heel graag op om er voor te zorgen dat er al in 2023 een mooie bijeenkomst komt", zegt Poepjes. Het cultuurparlement zal in ieder geval praten over het beschermen en versterken van verschillende varianten van de Friese taal. Maar ook zal het doorgaan met andere thema's, zoals energietransitie en klimaatverandering.
Ik denk oprecht dat wij als Friezen sterker staan als wij bepaalde zaken samen oppakken.
Gedeputeerde Sietske Poepjes
Het interfriese cultuurparlement wordt - als het aan Poepjes ligt - geen vrijblijvende gesprekken, maar een bijeenkomst met een gemeenschappelijke resolutie, die weer gebruikt kan worden bij de nationale overheden in Den Haag en Berlijn en ook bij de Europese Unie. "Ik denk oprecht dat wij als Friezen sterker staan als we sommige zaken samen oppakken."
Interfries 'Friesendroapen' van afgelopen lente op Helgoland © Omrop Fryslân
In kringen van de Interfriesicher Rat, het culturele samenwerkingsverband, wordt al langer nagedacht over mogelijkheden om de Frieslanden meer te laten samenwerken. Poepjes was eerder al eens te gast in Berlijn bij het Friesengremium, het overlegorgaan van de Duitse Friezen met de Duitse regering. Door corona kreeg die ontmoeting in eerste instantie geen vervolg.

Eerste ontmoeting

Arno Ulrichs van de Friesenrat in Ostfriesland en Sytze T. Hiemstra van de Fryske Rie hebben nu het initiatief genomen voor het interfriese cultuurparlement. De eerste ontmoeting zal waarschijnlijk plaatsvinden in Ostfriesland, want dat ligt centraal.
Wat de taal van dat interfriese parlement betreft heeft het de voorkeur van Poepjes dat iedereen zoveel mogelijk de eigen taal kan spreken. "Zo heb ik dat met Ulrichs ook gedaan. Hij spreekt Platduits en vrij aardig Nederlands. Als ik niet te snel Fries spreek, kunnen we elkaar goed verstaan."