Provincie neemt verantwoordelijkheid veerverbindingen niet over van Rijk

Een boot van Doeksen in de haven van Harlingen © Omrop Fryslân, Lennard Geerts
De provincie Fryslân neemt de verantwoordelijkheid voor de veerverbindingen met de Waddeneilanden voorlopig niet over van het Rijk. De veerverbindingen worden over enkele jaren voor het eerst openbaar aanbesteed. De provincie ziet daarin financiële risico's en wil dat het Rijk de aanbesteding doet.
Omdat de veerboten naar de eilanden over zee gaan, moet het vervoer openbaar worden aanbesteed. Dit is eerder bepaald door het Europese Hof van Justitie.
Provincie neemt verantwoordelijkheid vaarverbindingen niet over van Rijk
De volgende concessieperiode van vijftien jaar begint in 2029. Dat betekent dat naast de bestaande rederijen Doeksen en Wagenborg ook andere bedrijven kunnen inschrijven. Gedeputeerde van verkeer Avine Fokkens vindt het beter dat het Rijk deze procedure in goede banen leidt.
"Zo'n aanbesteden van de Waddenveren is nog nooit eerder gedaan", zegt mevrouw Fokkens daarover, "ook niet door het Rijk."
De provincie was in principe bereid de verantwoordelijkheid voor de veerdiensten over te nemen als dat een duidelijke meerwaarde zou opleveren voor de reizigers. Uit onderzoek bleek echter dat die meerwaarde er niet of nauwelijks is.

Lelylijn

De noordelijke provincies en het Rijk zijn het eens geworden over de financiering van de gemeenschappelijke projectorganisatie voor de Lelylijn. Deze club moet de plannen voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn van Lelystad over Heerenveen en Drachten naar Groningen verder uitwerken.
De kosten hiervan worden geschat op 8 miljoen. De provincie Fryslân houdt rekening met een Friese bijdrage van 1 miljoen euro.

Brug Kootstertille

Er komt nu ook schot in de plannen voor een nieuwe brug bij Kootstertille. De huidige brug is verouderd en kwetsbaar. Hij ging in 2021 dicht voor zwaar verkeer, een groot probleem voor het bedrijfsleven in het dorp.
In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat het Rijk 70 miljoen vrijmaakt voor de bouw van een nieuwe brug over het Prinses Margrietkanaal. Kootstertille en omgeving zijn daar volgens gedeputeerde Fokkens ook echt aan toe.
Fokkens wil ook onderzoeken of het ook mogelijk is om een aquaduct aan te leggen als vervanging van de bruggen bij Kootstertille en Skûlenboarch. Omdat de aanleg van een nieuwe brug of een nieuw aquaduct wel een paar jaar kan duren, is het de bedoeling eerst tijdelijke maatregelen te nemen om de brug steviger te maken.

Geen aquaduct Leeuwarden

Het Rijk is voorlopig niet bereid om geld te investeren in de vervanging van de HRMK-spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden door een aquaduct.
De afspraken staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de Rijksoverheid. Het Rijk werkt daarin nauw samen met provincies, gemeenten en andere partijen.

Nieuw station bij Werpsterhoek

Fokkens is niet ontevreden over de uitkomsten van dat overleg, maar ze vindt het wel jammer dat het Rijk op dit moment niet bereid is om meer te investeren in de bestaande spoorverbinding tussen Leeuwarden en Zwolle.
Naast een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal willen provincie en de gemeente Leeuwarden ook graag een nieuw station realiseren bij Werpsterhoek. In het overleg is afgesproken dat Rijk en provincie over deze wensen in gesprek zullen blijven.
Gedeputeerde Fokkens van verkeer