Bond van Friese schrijvers wil af van RUG, master Fries moet naar Leeuwarden

Voorzitter Willem Verf van It Skriuwersboun © Willem Verf
Gedeputeerde Staten en het Rijk moeten een andere universiteit zoeken voor een volwaardige masteropleiding Fries, vindt It Skriuwersboun. De vereniging is niet blij met de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
It Skriuwersboun is een vereniging die zich inzet voor Friese schrijvers, dichters, vertalers en publisisten. Als gebruikers van de taal heeft de bond belang bij een academische opleiding Fries.
De samenwerking met de RUG zou opgezegd moeten worden, vindt de bond. De bond wil dat in de Bestuursafspaak Friese Taal en Cultuur (BFTK) voorwaarden worden opgenomen voor de opleiding en leerstoel, met literatuurstudie. Daarin moet de Frisistiek expliciet worden genoemd.

Standplaats Leeuwarden

Verder wil de bond dat de hoogleraar in Leeuwarden zijn of haar werklocatie heeft. Dat kan binnen een wetenschappelijke instelling of instelling van het hoger onderwijs, maar wel met een zelfstandige status. Een masteropleiding in Leeuwarden zit dicht bij de mensen en de organisaties die zich inzetten voor het Fries.
Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen © Shutterstock.com (Sander van der Werf)
Volgens voorzitter Willem Verf van de Friese schrijversbond is de provincie Fryslân te naïef en heeft de provincie zich veel te afhankelijk gemaakt. "De RUG is onwillig. Jullie geld wordt door hen niet gebruikt waarvoor het bestemd is. Niet alleen wordt het professoraat geschrapt, er is ook geen literatuurdeskundige Fries verbonden aan de de universiteit, evenmin als een historicus op dat gebied", laat Verf weten.

Hoogleraar

"Het mag niet zo blijven dat wij schrijven in een taal die geen volwaardig professoraat en wetenschappelijke opleiding meer heeft", schrijft Verf. Een parttime taalkundige kan wat de bond betreft nooit in al die behoefte voorzien.
Omdat de RUG er niet in is geslaagd een nieuwe hoogleraar Fries te vinden als opvolger van Goffe Jensma, is taalkundige Anne Merkuur aangesteld als universitair docent. Op termijn kan zij hoogleraar worden, zo is het idee.
Anne Merkuur tijdens haar promotie, een jaar geleden © Anne Merkuur
It Skriuwersboun wil zo snel mogelijk weer een 'volwaardig hoogleraar Fries' en zegt ook 'uit de eigen contacten' te begrijpen dat daar wel een aantal potentieel geschikte kandidaten voor zou zijn.