VNG werkt aan duidelijkere regels voor huisvesting arbeidsmigranten

Een deel van de arbeidsmigranten werkt in de kassen © ANP
Er wordt gewerkt aan duidelijkere regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat zegt Thomas Zwiers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepelorganisatie van de 344 Nederlandse gemeenten.
Er zijn wel beperkte afspraken, over wat wel of niet mag op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten. Die gaan vooral over regels waar een gebouw aan moet voldoen, zoals veiligheid. Gemeenten kunnen zelf ook zaken regelen in bestemmingsplannen en er is een keurmerk voor kwaliteit van de woningen.

Geen vergunning, dan uit kamer zetten

In Waadhoeke willen verschillende politieke partijen dat de gemeente arbeidsmigranten uit hun kamer zet als er geen vergunning is. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van B & W valt op te maken dat de gemeente daar niets voor voelt.
De gemeente wil in ieder geval eerst bekijken of er toch nog een vergunning kan worden gegeven voor kamerverhuur. Donderdag wordt in de gemeenteraad van Waadhoeke gesproken over de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten.

VNG: "Waadhoeke is proactief"

Zwiers kent de situatie met arbeidsmigranten in Waadhoeke uit de media. De Friese gemeente staat bekend als proactief wat arbeidsmigranten betreft, zegt hij. De gemeente heeft een huisvestingsbeleid en lang niet alle gemeenten hebben dat.
Waadhoeke wil bij illegale bewoning bekijken of er toch een vergunning kan worden gegeven. Sommige andere gemeenten delen boetes uit bij illegale huisvesting. Maar daar wonen wel mensen en die wil je als gemeente ook niet zomaar dakloos laten worden, zegt Zwiers.

Verhuurder moet regels weten

Hij wijst erop dat er te weinig huisvesting is voor arbeidsmigranten in Nederland. De arbeidsmigranten zelf kunnen er ook niet veel aan doen dat dingen niet goed geregeld zijn. De verhuurder is degene die op de hoogte moet zijn van wat wel en niet kan.
De situatie heeft twee kanten, gaat Zwiers verder. Nieuwe locaties voor arbeidsmigranten kunnen wel eens weerstand opleveren. Maar aan de andere kant zijn bedrijven welkom in gemeenten vanwege de werkgelegenheid. Uiteindelijk blijken dan toch veel arbeidsmigranten nodig te zijn om al dat werk uit te kunnen voeren.
De VNG werkt er met de gemeenten aan dat - voordat bedrijven naar een regio gehaald worden - van tevoren afspraken gemaakt worden over waar de werknemers moeten wonen. Anders worden arbeidsmigranten misschien op allerhande plaatsen ondergebracht, waar dat eigenlijk niet wenselijk is, zo besluit Zwiers.