'Eigen warmte Balk' begint om het dorp van het aardgas af te krijgen

De Marwei in Balk © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Balk is een van de plaatsen waar al druk wordt gewerkt aan een alternatief voor aardgas, onder de naam: Eigen Warmte Balk. Doel is om zoveel mogelijk Balksters bij het project te krijgen, daarom is er woensdag een bijeenkomst.
Een groot deel van Balk zou op een warmtenet kunnen en voor de wijken aan de randen van het dorp zijn warmtepompen een optie. "Het warmtenet haalt de warmte uit de Luts en gebruikt restwarmte van een bedrijf dat producten van plastic maakt", zegt projectleider Goffe Venema.

Balk mobiliseren

Balksters kunnen zich aanmelden voor het warmtenet en kunnen ook de mogelijkheden voor een warmtepomp laten onderzoeken op de bijeenkomst. "Wij hebben nu inzicht in wat technisch kan, maar nu moeten we Balk mobiliseren. We willen dat er zoveel mogelijk mensen meedoen."
Volgens Venema zijn de eerste reacties positief. "De vraag die we veel krijgen, is: kunnen we het morgen niet al geregeld hebben? Dat is heel mooi om te horen."

Aardgasvrije warmtevoorziening

Het project is in 2020 opgezet als initiatief van Energie Coöperatie Gaasterland, gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en ondernemersvereniging Eigen Haard/De Stikke.
Deze partijen hebben een intentieverklaring getekend om tot een aardgasvrije en CO2-neutrale warmtevoorziening te komen.
De startbijeenkomst is in De Treemter. Daar is ook weerman en Balkster Gerrit Hiemstra bij, die zal vertellen over het project en hoe hij zelf zijn eigen huis verwarmt met aquathermie. Verder komt onder meer Jacob Miedema van Aardgasvrij Garyp aan het woord. Hij gaat vertellen over zijn ervaringen.