Statenfracties vragen zich af of 'Friese stikstofaanpak' nog houdbaar is

Het Provinciehuis in Leeuwarden © Omrop Fryslân, Sian Wierda
De Statenfracties GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en D66 willen dat de provincie Fryslân opnieuw kijkt naar de Friese stikstofaanpak. Volgens de partijen is het maar de vraag of die aanpak nog adequaat is.
Dat plan is vorig jaar vastgesteld, maar volgens de partijen is het maar de vraag of de aanpak nog adequaat is. Aanleiding is natuurlijk de presentatie van het rapport met de adviezen van Johan Remkes.
Daarom pleiten de partijen voor een commissiedebat, om te kijken of de aanpak nog houdbaar is en niet opnieuw moet worden vastgesteld.
Fryslân mag dan een eigen plan hebben getrokken in de stikstofcrisis, als de wet wordt veranderd, dan moet ook Fryslân zich daaraan houden. Dat was de boodschap van minister Christianne van der Wal voor Stikstof toen zij maandag op werkbezoek was in Nij Beets.
Johan Remkes, Christianne van der Wal en Piet Adema © ANP
Provincie Fryslân ging uit van een stikstofreductie in 2035. Bovendien was de bedoeling dat vooral in de zuidoosthoek de uitstoot omlaag moest en dat in de rest van Fryslân minder reductie nodig was. Maar Van der Wal gaf aan niets te zien in de Friese aanpak.

Versnellen

De vier Statenfracties vinden dat ook Fryslân mee moet in de ambitie om in 2030 de stikstofneerslag al met de helft terug te brengen. De commissie zou daar over moeten praten, zodat er aanbevelingen aan het college kunnen worden gedaan.