Rechter wijst bezwaren af: bouw dorpsmolen kan voorlopig verder

Het dorp Tzum © Shutterstock.com (Pedal to the Stock)
De bouw van de dorpsmolen in Tzum kan voorlopig doorgaan, dat heeft de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak. Drie tegenstanders wilden met een spoedzitting een streep door de vergunning zetten.
De bouw van de dorpsmolen is al begonnen, maar de drie omwonenden probeerden een bouwstop voor elkaar te krijgen. De rechter heeft het verzoek echter afgewezen. De omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast en slagschaduw, maar de rechter vindt hun belangen niet zwaar genoeg wegen.
Gemeente Waadhoeke heeft een vergunning verleend aan de Coöperatie Tzummer Organisatie voor Energie in de Regio (TOER). De nieuwe molen kost 1,5 miljoen euro en krijgt een mast van 45 meter hoog en een tiphoogte van 76,5 meter.
De opbrengsten van de windturbine gaan naar de lokale gemeenschap. De bedoeling is om de molen op 26 oktober in gebruik te nemen. Er zijn 530 huishoudens lid van de coöperatie.
De uitspraak van de rechter is voorlopig, er volgt nog een bodemprocedure voor een definitieve uitspraak over de vergunning.