Friese politici over rapport Remkes: "Dit biedt perspectief voor de boeren"

Statenlid Wopke Veenstra © Omrop Fryslân
De eerste reacties van Friese politici op het stikstofrapport van Johan Remkes zijn positief. Wopke Veenstra (FNP) ziet naar aanleiding van de aanbevelingen van Remkes weer meer toekomstperspectief voor de agrarische sector.
De Friese lijsttrekker van het CDA, Friso Douwstra, vindt dat Remkes goed naar de gemeenschap en naar de boeren heeft geluisterd. "Dat wij heel duidelijk zichtbaar. Het werk dat de minister al voor de zomer had moeten doen, heeft hij nu gedaan."
Remkes heeft volgens hem ook vastgesteld waar het proces beter kan, en benoemd waar de pijn zit. "Het is belangrijk dat als je pijn hebt, de andere partij, de overheid, dat ook erkent. Dan kun je weer in gesprek. Dat is het belangrijkste, het gaat niet alleen over cijfertjes, het gaat om gezinnen en onze Friese gemeenschap."
Johan Remkes deed ook de aanbeveling om in 2025 en 2028 nogmaals te kijken naar de haalbaarheid van de doelen per gebied. Douwstra ziet daarin ruimte om de deadline van 2030 op te schuiven, mocht dat nodig zijn. "De tijd is niet het heilige punt, de inhoud is het belangrijkste."
Friso Douwstra reageert op het stikstofrapport van Remkes
Statenlid Wopke Veenstra van de FNP zegt ook blij te zijn met de uitspraken van Remkes. "Dit geeft perspectief voor de boeren. Ik hoop dat de jonge agrariër een toekomstperspectief krijgt met dit verhaal van Remkes voor de komende dertig jaar."

Stikstofkaartje

Het perspectief zit hem volgens hem in de ruimte die PAS-melders en interimmers van Remkes moeten krijgen. "En Van der Wal heeft ook bevestigd dat het kaartje weggaat. Ik denk dat dat een enorme winst is voor de agrarische sector."
Dat zo'n vijf- tot zeshonderd piekbelasters uitgekocht moeten worden om voor die ruimte te zorgen, vindt Veenstra geen probleem. "Als dat maar op vrijwillige basis is."
Wopke Veenstra ziet met stikstofrapport toekomstperspectief voor agrarische sector
"Natuurlijk zullen een aantal agrarische bedrijven de weg moeten ruimen om ruimte te creëren. Ik hoop dat het in goed overleg gaat, op vrijwillige basis. En dat ze met een goede zak geld komen."

Duidelijkheid

"Ik denk dat de boeren verder kunnen nu Remkes duidelijk is geweest naar de sector toe", zegt Veenstra. "Hij heeft ook gezegd dat andere sectoren in Nederland aan stikstofreductie moeten doen, dat het niet alleen bij de agrarische sector vandaan hoeft te komen."
Over het algemeen is Veenstra optimistisch naar aanleiding van het stikstofrapport. "Het leek ontzettend erg voor de agrarische sector. Het is nog steeds geen weelde, maar het geeft wel wat toekomstperspectief voor de agrarische ondernemers."
Trienke Elshof over het rapport van Remkes
"Wij denken wel dat die twee ijkmomenten in 2025 en 2028 nodig zullen zijn", zegt Trienke Elshof van LTO Noord. De land- en tuinbouworganisatie zegt al een tijd dat 2030 losgelaten moet worden. Dat is niet veranderd. "Wij durven wel te voorspellen dat 2030 niet haalbaar is."

Kritieke punten

Elshof weet nog niet hoe het rapport gevallen is bij de leden. Dat zal morgen worden geëvalueerd. In het rapport staan zaken waar LTO zich hard voor heeft gemaakt, maar ook "kritieke punten", zegt de voorzitter.
Een van die kritieke punten voor LTO is de uitkoop van 500 à 600 piekbelasters. "Remkes heeft niet gezegd aan welke criteria een piekbelaster voldoet. Er zitten nu misschien wel duizend boeren in onzekerheid."
Gedeputeerde Klaas Fokkinga over het stikstofrapport
Een belangrijk aspect dat Gedeputeerde Klaas Fokkinga uit het rapport van Remkes haalt is dat de partijen met zijn allen om tafel moeten om het stikstofprobleem aan te pakken. "Hij heeft aangegeven hoe complex het is, dat het mensen raakt, maar hij vraagt ook om actie."
Remkes adviseert om te blijven kijken naar gebiedsprocessen en ook om op bepaalde momenten te kijken hoe het in ieder gebied gaat. "Wij zijn er heel blij mee dat het gewoon in de gebieden kan plaatsvinden. Dan komen we denk ik een heel eind."

Friese piekbelasters

Het advies van Remkes om snel grote uitstoters van stikstof op te kopen wordt volgens de Gedeputeerde nog een opgave. Hij weet niet in hoeverre dit plan Friese piekbelasters zal raken. "We hebben er twee in onze provincie: de REC en de Sonac. En wij hebben ergens in onze provincie twee veebedrijven die in de top 100 staan."