Minister van Landbouw Adema: "Wel degelijk toekomst voor landbouw in Nederland"

Piet Adema © ANP
Piet Adema, de nieuwe minister van Landbouw, ziet het advies van 'stikstofbemiddelaar' Johan Remkes als een eerste stap om te komen tot een toekomstbestendige agrarische sector. "Er is wel degelijk toekomst voor de landbouw in Nederland."
Adema is net twee dagen minister. Naar eigen zeggen heeft hij veel bloemen gekregen, maar het rapport van Remkes was "het mooiste cadeau dat je kunt krijgen". Hij is blij dat het rapport er in ieder geval is. "Nu ligt het rapport er, nu kunnen we aan de slag, nu kunnen we met elkaar praten, nu kunnen we in het kabinet in gesprek en nu kunnen wij met de boeren de samenwerking opstarten."
"Waar ik ook blij mee ben, is dat Remkes woorden uit aan de onrust", zegt Adema. "En aan het gebrek aan vertrouwen, en de tegenstelling tussen stad en platteland. Dat spreekt mij natuurlijk als Fries komend van het platteland ontzettend aan. Ik ben blij dat dat wordt benoemd."
Reactie van Landbouwminister Piet Adema op het rapport van Remkes
Bij zijn beëdiging als minister zei Adema dat hij aan een nieuwe toekomst voor de landbouw in Nederland wil werken. Adema ziet daar met het advies van Remkes voldoende mogelijkheden voor. "Ik denk dat het rapport mooie bouwstenen bevat om samen met de sector, de keten en de natuurorganisaties te gaan werken aan die nieuwe toekomst."
In het rapport benoemt Remkes het geschonden vertrouwen van een groot deel van de gemeenschap in de politiek. Adema wijst ook op de kloof tussen Den Haag en het platteland.
"Ik denk dat wij als overheid in de spiegel moeten kijken, want wij zijn er mede de veroorzaker van geweest", zegt Adema daarover. "Dit is precies de reden waarom ik uit Fryslân gekomen ben om hier als minister voor u te staan, want ik wil juist daar iets aan kunnen doen."

Het land in

Adema wil nu het land in om met boeren te praten over het rapport. "Het respect voor de boeren staat bij mij bovenaan. Ik realiseer me heel goed dat het rapport van Remkes voor veel mensen positieve berichten bevat, maar er zitten ook grote beslissingen in die bedrijven, gezinnen en generaties diep raken. Laten we daar ook oog voor hebben."
"Ik hoop dat vandaag een eerste stap is op weg naar herstel van vertrouwen, maar ook een eerste stap op weg naar een hernieuwde samenwerking tussen de agrarische organisaties, de ketenpartners en de natuurorganisaties om te komen tot die toekomstbestendige landbouw. Ik ben uiterst gemotiveerd om daar een bescheiden bijdrage aan te mogen leveren", sluit Adema af.

De Groot tevreden over rapport

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot uit Woudsend sprak over "goede, doordachte adviezen" in het rapport van Remkes. Hij wijst erop dat het doel blijft om de stikstofuitstoot met de helft terug te brengen in 2030. "Niet omdat het populair of makkelijk is om die doelen te halen, maar omdat het cruciaal is voor ons land."
Jesse Klaver is positief over het stikstofrapport van Remkes
Ook Jesse Klaver van GroenLinks is positief over het rapport van Remkes. "Ik vind het een verstandig rapport. De doelen staan gewoon overeind, hij geeft aan waar ruimte is. Volgens mij was die ruimte er al, maar ik zie nu ook dat boeren daar positief op reageren. Dus daar ben ik blij mee."
Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging is "echt heel positief verrast" met de erkenning en waardering die boeren krijgen in het rapport. "Ik ben ook heel positief over het feit dat het kabinet hier toch echt een flinke veeg uit de pan krijgt, doordat ze veel te veel die focus op die boeren hebben gezet en dat er te veel is gepolariseerd.
In het rapport staat dat de stikstofreductie ook behaald kan worden met andere maatregelen en dat andere sectoren daar ook verantwoordelijk moeten worden gemaakt. "Dat is meer dan boeren ooit hier hebben gehoord de afgelopen jaren", zegt Van der Plas.
Caroline van der Plas is blij met de erkenning en waardering voor boeren in het rapport
Het stikstofrapport van bemiddelaar Johan Remkes heeft positieve kanten, maar er zijn ook zaken "waar we ver van weg moeten blijven". Dat zegt voorman Bart Kemp van boerenactieclub Agractie in een eerste reactie op het rapport. Met name gedwongen onteigening valt bij Kemp slecht.
"Uitkoop mag absoluut niet gedwongen gebeuren", zegt hij duidelijk. Om nieuwe boerenacties aan te kondigen is het nog te vroeg, vindt Kemp evenwel. "We wachten eerst af waar het kabinet mee komt. Ik ga ervan uit dat ze dat zelf ook beseffen."