Remkes in stikstofrapport: "Binnen een jaar 500 à 600 piekbelasters uitkopen"

Johan Remkes © ANP
Het kabinet moet volgens 'stikstofbemiddelaar' Johan Remkes de 500 à 600 grootste vervuilers zo snel mogelijk uitkopen. Ook moet volgens hem vastgehouden worden aan het plan de stikstofuitstoot in 2030 met de helft te hebben teruggebracht.
Hij pleit er wel voor dat er tussentijds nog eens wordt gekeken of de doelen overal in Nederland kunnen worden gehaald. "In 2025 en 2028 moet bepaald worden of nuanceringen op het tijdspad nodig zijn."

Piekbelasters

Remkes dringt aan op het uitkopen van bedrijven die heel veel stikstof uitstoten, zogenaamde piekbelasters. Hij stelt daarbij een "ruimhartige regeling" voor. Het uitkopen zou op korte termijn voor een grote reductie kunnen zorgen.
Hij heeft nog andere aanbevelingen gedaan. Zo wil hij dat het bekende stikstofkaartje van tafel gaat en moet volgens hem de staat van de natuur centraal worden gesteld. De KDW (kritische depositiewaarde) zou normaal gebruikt moeten worden en niet meer "heiligverklaard" moeten worden.
Op termijn zou de KDW uit de wet gehaald kunnen worden, als een "juridisch houdbaar alternatief" kan worden gevonden.
Zij zijn slachtoffers van onbetrouwbaar beleid en moeten met prioriteit vergund worden.
Johan Remkes over PAS-melders en interimmers
Een andere aanbeveling die Remkes doet is het met prioriteit vergunnen van PAS-melders en interimmers. Zij zijn volgens hem "slachtoffers van onbetrouwbaar beleid" en moeten voorrang krijgen.
Samenvattend moet volgens hem gekeken worden hoe alle partijen samen de natuur kunnen redden. "Ik denk dat er een goede toekomst in het verschiet ligt. Gezamenlijk optrekken is cruciaal om die toekomst te bereiken.

Kritiek

Remkes merkte in de gesprekken met boeren dat het voor hun voelt alsof ze de schuld krijgen. Hij vindt dat het kabinet de afgelopen jaren steken heeft laten vallen. "De agrarische sector heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een zwalkend en soms falend beleid."
Hij merkt op dat de afstand tussen platteland en stad toegenomen is en benoemt ook het tekort aan vertrouwen in de politiek. Ook heeft hij kritiek geuit op politici die pleiten voor het halveren van de veestapel, zonder daarbij namen te noemen. De pleidooien daarvoor noemt hij "buitengewoon onverstandig en polariserend".

Vervolgstappen

Remkes doet in zijn rapport 25 aanbevelingen aan het kabinet. Volgens hem zijn de wensen van betrokken partijen in de gesprekken die hij heeft gevoerd "reëel". "Een groot deel van de wensen van boeren zouden ingewilligd kunnen worden."
Het is nu aan het kabinet om aan de slag te gaan met de adviezen en bevindingen van het stikstofrapport. De nieuwe landbouwminister Piet Adema gaat het rapport gebruiken om een perspectiefnota aan de boeren te schrijven. Het kabinet komt op 14 oktober met een reactie op het rapport.