Havennetwerk Fryslân wil 'natte economie' zichtbaarder en duurzamer maken

Prinses Margrietkanaal, de brêge by Blauforlaet © Omrop Fryslân, Aise van Beets
Binnenhavens en de scheepvaart in Fryslân staan voor grote opgaven als het gaat om duurzaamheid. Daarover wordt dinsdag gesproken op het symposium Strategische Agenda Havennetwerk Fryslân in Leeuwarden.
Zo moet de economie circulairder worden, moet rekening worden gehouden met de energietransitie en de stikstofproblematiek. "De doelen rondom de duurzaamheidsopgave zijn natuurlijk heel groot", zegt Leontine de Koning, kwartiermaker van Havennetwerk Fryslân.
De havens kunnen volgens De Koning ook in de toekomst bijdragen aan een circulaire economie. "Ondernemers moeten daar samen hun schouders onder zetten. Niet alleen, maar met de overheid. Daarvoor hebben we een strategische agenda opgezet, waarbij we ons op een zestal punten focussen."
Het gaat om punten als de zichtbaarheid voor de "natte economie", het bij elkaar krijgen van data van bedrijven en het vinden van mensen om de doelen te kunnen halen, legt ze uit.

Regels

Een van de zaken die verbeterd zou kunnen worden, is het verschil in regels in de havens. "Als je in Fryslân vaart als binnenvaartschip, dan heb je te maken met verschillende regels per binnenhaven", zegt De Koning. "Het zou heel fijn zijn als je als schipper overal dezelfde regels en dezelfde tarieven tegenkomt."
De haven van Harlingen © Omrop Fryslân, Simone Scheffer
Ook moet de bereikbaarheid van de havens goed zijn en blijven, zegt De Koning. Als het gaat om de vaarwegen naar Drachten of Heerenveen valt er nog een slag te slaan, vindt ze. Zo is de vaarweg naar Drachten momenteel nog niet geschikt voor grote schepen.
"De provincie heeft aangegeven dat er verschillende belangen zijn. Dat betekent dat er forse discussie over is. Vanuit het havennetwerk en de ondernemers zijn daar grote zorgen over."

Overeenstemming

De partijen die dinsdag deelnemen aan het symposium willen allemaal in grote lijnen hetzelfde, zegt De Koning. "De 35 partijen hebben aangegeven dat ze met z'n allen achter deze agenda staan. Ze hebben met z'n allen gezegd dat ze willen zorgen dat vervoer over water kan groeien en kan uitbouwen."