Koninklijke erepenning voor 100-jarig Stedelijk Muziekkorps Sneek

Burgemeester Jannewietske de Vries overhandigt de erepenning aan voorzitter Bob Somsen © GrootSneek, Henk van der Veer
Vanwege het 100-jarig bestaan heeft Stedelijk Muziekkorps Sneek zaterdagavond de Koninklijke Erepenning toegekend gekregen. Het korps werd 100 jaar geleden opgericht als opvolger van het Sneeker Muzykcorps, dat toen werd opgeheven.
De penning werd uitgereikt door burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat deed ze bij de viering van het jubileum.
Op dezelfde avond werd ook de dirigent van het korps koninklijk onderscheiden. Tseard Verbeek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.